Hyvä tavoite saattaa kääntyä itseään vastaan - Tela pelkää vuokra-asuntotuotannon kärsivän lakiesityksestä

25.09.2015

Ympäristöministeriö on valmistelemassa hallituksen esitystä laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. Lailla pyritään vaikuttamaan asumiskustannuksiin alentavasti. Valitettavasti laki esitetyssä muodossaan saattaa vähentää vuokra-asuntotuotantoa ja johtaa tätä kautta vuokrien nousuun, sanoo sidosryhmäjohtajamme Markku J Jääskeläinen.

- Tehokkain keino vaikuttaa vuokratasoon on riittävän suuri asuntotuotanto niillä alueilla, joilla on pulaa asunnoista. Nyt valmisteltu esitys ei paranna edellytyksiä vuokra-asuntojen rakennuttamiseen, toteaa Jääskeläinen.

- Omien varojen korkoa koskevat muutokset vähentävät vuokra-asuntotuotannon houkuttelevuutta. Pahimmillaan voi käydä niin, että vuokra-asuntoja rakentavien tahojen määrä vähenee, Jääskeläinen jatkaa.

Esityksen mukaan siirtymäajan jälkeen muutokset koskevat myös kaikkia jo nyt voimassa olevia sitoumuksia. Useissa eri yhteyksissä asuinkiinteistöjen omistajat ovat tuoneet esiin, että normien laatimiseen toivotaan pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta.

- Esitys ei lisää luottamusta, vaan ohjaa sijoituksia toisaalle, Jääskeläinen pelkää.

Tela ei kuulunut yhteisöihin, joilta Ympäristöministeriö pyysi lausuntoa valmisteilla olevista lakiesityksistä. Lausuimme kuitenkin käsityksemme asiasta tänään ministeriölle lähettämässämme lausunnossa:

Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukipdf, 141 kB