Indeksin rajoittaminen pienentää työeläkemenoja

02.04.2014

Hallituksen kehysriihessä viime viikolla päätettiin tehdä työeläkkeiden indeksikorotukset ensi vuonna aiempaa pienempinä. Vuonna 2015 työeläkkeitä korotetaan 0,4 prosentilla, mikä vastaa työmarkkinaratkaisussa sovittua palkankorotusten tasoa.

Työeläkejärjestelmälle indeksikorotuksen rajoittaminen tarkoittaa työeläkemenojen pienenemistä. Työeläkemenot olisivat rajoituksen takia ensi vuonna noin 250 miljoonaa euroa pienemmät.

Indeksikorotukset kustannetaan työeläkemaksuun sisältyvällä tasausosalla. Tasausosana kerätään maksu, jolla katetaan maksuvuonna työeläkevakuuttajien yhteisellä vastuulla oleva rahastoimaton eläkemeno. Tätä osaa nimitetään tasauseläkemenoksi.

Tasausosalla säädellään eri maksuosien suhdetta niin, että kokonaismaksu on kunakin vuonna sovitun mukainen. Tasausosan puskurin tulee kattaa aina vähintään 30 prosenttia seuraavan vuoden tasauseläkemenosta. Tasausvastuu-puskuriin kerätään varoja myös vakuutusmaksun nousun tasoittamiseksi tulevaisuudessa.

Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet vuoden 2015 yksityisalojen eläkemaksun keskimääräiseksi tasoksi 24 prosenttia palkasta. Tasausvastuu kasvaa arviolta 140 miljoonalla eurolla indeksin rajoituksen seurauksena. Arviolta 110 miljoonaa kustannusvaikutuksesta aiheutuu muiden alojen työeläkkeistä.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia työeläkemaksusta