Indeksit esillä Eläketori-aamukahveilla

11.03.2016

Vuoden ensimmäinen kansanedustajille järjestämämme aamukahvitilaisuus, Eläketori, keskittyi eläkeindekseihin. Kutsuimme kansanedustajat ensimmäistä kertaa koolle uusin toimitiloihimme Autotaloon. Aamukahvien aihe kirvoitti osallistujat keskusteluun, joka ylitti reippaasti sille varatun ajan.

Sidosryhmäjohtajamme Markku J Jääskeläinen käsitteli avaussanoissaan eläkeläisköyhyyttä. Hän totesi, että sen poistamisessa eläkeindeksit ovat varsin tehoton keino. Indeksit tuppaavat pikemminkin lisäämään euromääräisiä tuloeroja eläkeläisten välillä, kuin kaventamaan niitä, Jääskeläinen totesi.

Johtava ekonomistimme Reijo Vanne puolestaan käsitteli työeläkejärjestelmän rahoitusta, kestävyyttä ja indeksejä näistä näkökulmista. Vanne korosti rahastojen merkitystä tulevaisuuden eläkkeiden maksussa. Ilman rahastoja työeläkemaksut olisivat paljon korkeammalla tasolla, Vanne totesi. Eläkerahastoilla onkin tarkoitus vakauttaa eläkemaksut ja pysäyttää niiden nousu.

Käsitellessään eri indeksejä vuodesta 1998 tähän päivään Vanne toi esille eroja indeksi- ja eläkeläisten tulokehityksen välillä. Keskimääräiset eläketulothan ovat kasvaneet huomattavasti eläkeindeksejä nopeammin, keskimääräinen työeläke jopa ansiotasoindeksiäkin nopeammin. Vaikka yksilötasolla kehitys ei olekaan aivan tuo, sielläkin takuueläkkeen säätäminen, kansaneläkkeen tasokorotukset, leskeneläkkeet ja eläkeaikaisista ansioista kertyneet eläkkeet ovat nostaneet eläkkeitä indeksikehitystä nopeammin.

Seuraava kansanedustajille tarjoamamme Eläketori-tilaisuus keskittyy EU-asioihin. Esillä ovat muun muassa kysymykset siitä, miten EU puuttuu eläkkeisiin ja miten lisääntyvä talouskoordinaatio niihin vaikuttaa. Pohdinnassa tulee olemaan myös se, miten meidän tulisi varautua Euroopan Unionin tuleviin muutoksiin eläkenäkökulmasta. Näihin asioihin palaamme kansanedustajien kanssa toukokuussa.