Janne Pelkonen pohtii Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämistä

23.11.2017

Erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen pohtii Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämistä ja sitä, miten vähän Suomessa keskustellaan kehittämisen eri visioista. Pelkosen mukaan poliitikkojen, tutkijoiden ja median passiivisuus on huomiota herättävää.

Komission tänä vuonna esittämät aloitteet kehystävät Pelkosen mukaan osaltaan jäsenvaltioiden valintoja. Euromaiden yhteistyötä halutaan tiivistää pankkiunionin loppuunsaattamisessa sekä talousunionin sääntöjen ja ehkä jopa rajatun yhteisvastuun kautta. Ehdotetut euromaiden omaan budjettiin tai rahastovaihtoehtoon kiinnitetyt suhdannetasausmekanismit voivat kuitenkin olla hankalia sekä poliittisesti että tekniseltä toteutukseltaan. Pelkonen myös muistuttaa, että työeläkevakuutus ei ole suhdanneilmiö.

”Suomalaisten nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten varattuja eläkerahastoja ei tule käyttää tasausmekanismien rahoittamiseen. Yhteisvaluutta itsessään on tärkeä työeläkevakuuttajille euroalueelle kohdistuvan sijoitustoiminnan riskien vähentämisessä, mutta se on osoittautunut myös eläkeläisille tärkeäksi hintavakauden säilyttäjäksi”, Pelkonen kirjoittaa.

Pelkosen kirjoitus ”Tarvitaanko talous- ja rahaliiton kehittämiseen uusi kriisi?” on julkaistu alun perin Kauppalehdessä 23.11.2017. Kolumni on nyt luettavissa kokonaisuudessaan myös asiantuntijakirjoituksissamme.