Janne Pelkonen tarkastelee EU:n integraatiota ja EMU:n kehittymistä

03.08.2017

Erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen tarkastelee Euroopan unionin integraatiota sekä talous- ja rahaliitto EMU:n kehittymistä Aamulehdessä julkaistussa artikkelissaan. Pelkosen mukaan todennäköisin vaihtoehto integraation jatkolle on jäsenmaiden kehittyminen eritahtisesti. Tämä voidaan kuitenkin nähdä riskinä, kun tarkastellaan EMU:n kehittymistä yhteisvastuullisempaan suuntaan. Voimakas eriytyminen voisi mutkistaa päätöksentekoa ja tuoda ongelmia sisämarkkinoiden toimintaan.

Myös Euroopan velkakriisistä juontuvien ongelmien ratkaisemiseen on esitetty erilaisia vaihtoehtoja, joihin Pelkonen kiinnittää kirjoituksessaan huomiota.

”Näissä keskusteluissa on pidettävä huolta siitä, ettei suomalaisten nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten varattuja eläkerahastoja käytetä tasausmekanismien rahoittamiseen. Tämä on tärkeää siksi, että väestön ikääntyminen ja eläkeläisten määrän kasvu ei ole suhdanneilmiö, vaan pysyvä ja pitkäaikainen asia”, Pelkonen kirjoittaa.

Pelkosen artikkeli ”Suomen valmistauduttava euroalueen kehittämiseen – vaarana jäsenmaiden kehittyminen eri tahtiin” on julkaistu alun perin Aamulehden Näkökulma-palstalla 16.7.2017. Kirjoitus on nyt luettavissa kokonaisuudessaan myös Asiantuntijakirjoitukset-palstallamme.