Jäseniemme Veritaksen ja Pension-Alandian fuusiolle vihreää valoa yhtiökokouksessa

05.09.2018

Jäsenemme Veritaksen omistajat hyväksyivät ylimääräisessä yhtiökokouksessaan 3.9.2018 yhtiön fuusion ahvenanmaalaisen Pensions-Alandian kanssa.

”Olen erittäin iloinen siitä, että olemme jälleen yhden askeleen lähempänä tavoitettamme olla paras eläkeyhtiö pienille ja keskisuurille yrityksille. Asiakkaita vartenhan tämä fuusio tehdään”, sanoo Veritaksen toimitusjohtaja Carl Pettersson.

Fuusion ansiosta yhtiö säästää noin miljoona euroa joka vuosi lähinnä hallintokustannuksista. Tämä puolestaan näkyy plusmerkkisenä asiakkaan tilillä, sillä se korottaa asiakashyvityksiä.

Pettersson näkee fuusion hyödyttävän suomalaisia yrittäjiä ja yrityksiä myös laajemmalla tasolla.

”Minusta yrittäjävetoiset yritykset Suomessa ansaitsevat sen, että markkinoilla on heille oma vaihtoehto. Valtaosa suomalaisista yrityksistä kun ei kuitenkaan ole suuryhtiöitä. Meidän strategiamme on tarjota juuri sellaista palvelua, jota nämä yritykset haluavat saada.”

Finanssivalvonnan päätös viimeistään marraskuussa

Kaikki Veritaksen luottamuselimet ovat nyt antaneet hyväksyntänsä fuusiolle. Pensions-Alandian osalta lopullinen päätös asiassa saadaan 12.9., jolloin yhtiön toinen ylimääräinen yhtiökokous on koolla.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on myös antanut lausuntonsa eikä näe kilpailullisia esteitä yhdistymiselle.

Kesäkuussa yhtiöt jättivät yhteisen sulautumishakemuksen Finanssivalvonnalle. Sieltä päätöstä voidaan odottaa viimeistään marraskuussa.

Sulautumissuunnitelman mukaan Pensions-Alandian asiakkaat siirtyvät Veritaksen asiakkaiksi 1.1.2019. Vakuutukset ja eläkkeet jatkuvat kuten tähänkin saakka.

Fuusio ei aiheuta toimenpiteitä vakuutetuille

Jos fuusio saa Finanssivalvonnan hyväksynnän, Pensions-Alandian asiakkaat siirtyvät Veritaksen asiakkaiksi 1.1.2019. Vakuutusehdot ja eläke-etuudet pysyvät ennallaan. Fuusio ei vaadi toimenpiteitä Pensions-Alandian eikä Veritaksen asiakkailta.

Yhdistymisen jälkeen Veritaksella on arviolta 19 500 vakuutuksenottajaa, ja se hallinnoi noin 3,5 miljardin euron sijoitussalkkua. Luvut perustuvat vuoden 2017 tilinpäätöstietoihin.