Julkisalojen työeläkemaksut vuodelle 2020

19.12.2019

Julkisalojen eli Kevan jäsenyhteisöjen, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon työeläkemaksut vuodelle 2020 on vahvistettu marraskuussa. Kevan jäsenyhteisöjen maksuista päättää Kevan valtuuskunta, valtion maksuista valtiovarainministeriö ja evankelis-luterilaisen kirkon työeläkemaksuista kirkolliskokous.

Julkisalojen työntekijöiden työeläkemaksu noudattelee yksityisalojen työntekijöiden työeläkemaksua, jonka sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut. Vuonna 2020 työntekijöiden työeläkemaksu on alle 53 vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ja 53-62-vuotiailla 8,65 prosenttia.

Kevan jäsenyhteisöt

Kevan jäsenyhteisön maksuosuus muodostuu palkkaperusteisesta eläkemaksusta ja eläkemenoperusteisesta eläkemaksusta.

Vuonna 2020 keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on 24,40 prosenttia palkoista. Maksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta (23,40 % palkoista) sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta (keskimäärin 1,00 % palkoista). Koska työnantaja pidättää työntekijältä tämän työeläkemaksuosuuden, jää työnantajan osuudeksi palkkaperusteisesta eläkemaksusta käytännössä arviolta keskimäärin 16,82 prosenttia palkoista.

Kevan jäsenyhteisöiltä perittävä eläkemenoperusteinen maksu on vuonna 2020 yhteensä 737 miljoonaa euroa. Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken niiden vuonna 2020 maksettavien eläkeosien suhteessa, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005. Keva julkaisee työnantajakohtaiset tiedot eläkemenoperusteisen maksun ennakoista Työnantajien verkkopalvelussaan tammikuun aikana.

Kevan jäsenyhteisöjä ovat kunta-alan työnantajat eli kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät. Lisäksi kunnalliset osakeyhtiöt, säätiöt ja yhdistykset voivat olla Kevan jäseninä tietyin edellytyksin.

Valtio

Valtion eläkejärjestelmässä työeläkemaksu muodostu palkkaperusteisesta eläkemaksusta, joka vastaa Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteista eläkemaksua.

Vuonna 2020 keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on 24,40 prosenttia palkoista. Maksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta (23,40 % palkoista) sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta (keskimäärin 1,00 % palkoista). Koska työnantaja pidättää työntekijältä tämän työeläkemaksuosuuden, jää työnantajan osuudeksi palkkaperusteisesta eläkemaksusta käytännössä arviolta keskimäärin 16,70 prosenttia palkoista.

Evankelis-luterilainen kirkko

Evankelis-luterilaisen kirkon palkkaperusteinen työeläkemaksu vuonna 2020 on seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä 28,7 prosenttia palkoista. Kirkon keskusrahastolla ja kirkollisilla yhdistyksillä maksu on 34,5 prosenttia palkoista. Palkkaperusteinen työeläkemaksu sisältää myös työntekijän maksuosuuden, jonka työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä.

Seurakunnilta peritään lisäksi eläkerahastomaksua, jonka suuruus vuonna 2020 on 5,0 prosenttia. Eläkerahastomaksu määräytyy kirkollisveron perusteella.

Lisätietoja:

Kevan uutinen 29.11.2019: Kevan jäsenyhteisöjen ja valtion eläkemaksut vuonna 2020

Kevan uutinen 8.11.2019: Kirkon eläkemaksut 2020 vahvistettu

Keva.fi: Tietoa eläkemaksuista