Julkisalojen työeläkemaksut vuodelle 2021

30.11.2020

Julkisalojen eli Kevan jäsenyhteisöjen, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon työeläkemaksut vuodelle 2021 on vahvistettu marraskuun aikana. Kevan jäsenyhteisöjen maksuista päättää Kevan valtuutetut. Valtion työeläkemaksuista päättää valtiovarainministeriö ja kirkon maksuista puolestaan kirkolliskokous.

Julkisalojen työntekijöiltä perittävä työeläkemaksu on sama kuin yksityisalojen työntekijöiden maksu, jonka sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut. Vuonna 2021 maksu on täten alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä työntekijöillä 7,15 prosenttia ja 53-62-vuotiailla 8,65 prosenttia.

Kevan jäsenyhteisöjen työeläkemaksu

Vuonna 2021 keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on 24,40 prosenttia palkoista. Maksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta (23,20 % palkoista) sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta (keskimäärin 1,20 % palkoista). Koska myös työntekijän työeläkemaksu sisältyy tähän palkkaperusteiseen eläkemaksuun, jää työnantajan osuudeksi käytännössä arviolta keskimäärin 16,82 prosenttia palkoista.

Lisäksi Kevan jäsenyhteisöiltä peritään vuonna 2021 eläkemenoperusteista maksua yhteensä 735 miljoonaa euroa. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken niiden vuonna 2021 maksettavien eläkeosien suhteessa, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

Kevan jäsenyhteisöjä ovat kunta-alan työnantajat eli kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät. Lisäksi kunnalliset osakeyhtiöt, osuuskunnat, säätiöt ja yhdistykset voivat olla Kevan jäseniä tietyin edellytyksin.

Valtion työeläkemaksu

Vuonna 2021 valtiolla perittävä keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on 24,40 prosenttia palkoista. Maksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta (23,20 % palkoista) sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta (keskimäärin 1,20 % palkoista). Koska myös työntekijän työeläkemaksu sisältyy tähän palkkaperusteiseen eläkemaksuun, jää työnantajan osuudeksi käytännössä arviolta keskimäärin 16,69 prosenttia palkoista.

Evankelis-luterilaisen kirkon työeläkemaksu

Vuonna 2021 seurakunnilta perittävä palkkaperusteinen eläkemaksu on 28,7 prosenttia palkoista. Kirkon keskusrahastolla ja kirkollisilla yhdistyksillä maksu on 34,5 prosenttia palkoista. Koska myös työntekijän työeläkemaksu sisältyy tähän palkkaperusteiseen eläkemaksuun, jää seurakuntien osuudeksi käytännössä arviolta keskimäärin 21,22 prosenttia palkoista.

Seurakunnilta peritään lisäksi eläkerahastomaksua, jonka suuruus vuonna 2021 on 5,0 prosenttia. Eläkerahastomaksu määräytyy seurakuntien kirkollisveron perusteella.

Lisätietoja:

Kevan uutinen 27.11.2020: Kevan jäsenyhteisöjen, valtion ja kirkon eläkemaksut vuodelle 2021 on vahvistettu

Työeläkemaksun määräytyminen eri aloilla