Julkisessa taloudessa huomattava kestävyysvaje – eläkejärjestelmä vajeen supistajana

06.06.2012

Julkisessa taloudessa on huomattava kestävyysvaje, joka perustuu ikääntyneiden hoito- ja hoivamenojen kasvuun. Eläkejärjestelmä sen sijaan supistaa kestävyysvajetta jonkin verran. Telan analyysitoiminnoista vastaavan johtaja Reijo Vanteen ja Eläketurvakeskuksen ekonomisti Risto Vaittisen mielestä työeläkejärjestelmä on saanut merkitystään suuremman roolin julkisen talouden kestävyydestä käydyssä keskustelussa.

Eräiden eurovaltioiden akuutit rahoitusongelmat ovat tehneet julkisen talouden kestävyysvajeesta kiehtovan käsitteen julkiseen keskusteluun. Kestävyysvajeista kirjoitettiin esimerkiksi Euroopan komission ja Suomen valtiovarainministeriön analyyseissä vuosikausia aiheen herättämättä juurikaan yleistä mielenkiintoa. Kiinnostus heräsi, kun Kreikan valtion joutuminen vakaviin maksuhäiriöihin alkoi näyttää uhkaavalta.

Julkisen talouden kestävyysvaje tarkoittaa sitä, että menot ovat nykypolitiikalla suuremmat kuin tulot yli ajan, kun julkisen velan korko ja julkisten rahoitusvarojen tuotto otetaan huomioon. Kestävyysvajeen tasapainottumistapa riippuu siitä, miten politiikka, taloudellinen käyttäytyminen ja julkisen velan korko määräytyvät.

Uusi arvio kestävyyslaskelmien joukkoon

Vanne ja Vaittinen ovat tuottaneet uuden arvion suomalaisten kestävyyslaskelmien monilukuiseen joukkoon. Laskelmista käy ilmi, että kestävyysvajeen synnyttää erityisesti hoito- ja hoivamenojen kehitys. Eläkejärjestelmässä sen sijaan on kestävyysylijäämää, mikä voi tuntua yllättävältä suhteessa sille lastattuun rooliin työurista ja julkisen talouden rahoitusasemasta käydyssä keskustelussa.

Ikärakenteen muutoksen automaattisesti huomioiva elinaikakerroin ja tulevien eläkevastuiden rahastointi vaikuttavat oleellisesti eläkejärjestelmän suhteelliseen merkitykseen koko julkisen sektorin kestävyysvajeelle.

Vanteen ja Vaittisen kirjoittama artikkeli, jossa yllämainittua teemaa on laajasti käsitelty, julkaistiin Talous & Yhteiskunta -lehden numerossa 2/2012.

Artikkeli: Kestävyysvaje eläkejärjestelmässä ja muussa julkisessa taloudessapdf, 3 MB

Lehden tilaukset:

Irmeli Honka, puh. 09 2535 7338, irmeli.honka(at)labour.fi
Irtonumero 7 €, vuosikerta 22 € (4 numeroa)