Kansalliset vaalit vaikuttavat myös EU:hun, muistuttaa Suvi-Anne Siimes

04.06.2019

Toukokuun lopulla käydyt Euroopan parlamentin vaalit lipuivat Suomessa ohi liki huomaamatta. Parlamentti ja muut EU-instituutiot koetaan niin Suomessa kuin muualla Euroopassa usein etäisiksi, mikä ei toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimeksen mukaan ole ihme. Lakien valmistelu kestää unionissa huomattavasti kauemmin kuin jäsenvaltioiden kansallisessa politiikassa. Se tekee unioniasioiden seuraamisesta hieman haastavaa. Siimes kirjoittaa aiheesta tuoreessa Kanava-lehden kolumnissaan.

Siimeksen mukaan on hyvä, että Europan parlamentti ei ole unionin ainoa lainsäätäjä, vaan sen tasavertaisena kumppanina toimii jäsenmaiden ministereistä koostuva neuvosto. Neuvoston linjauksiin vaikutetaan kunkin jäsenmaan kansallisten vaalien ja niiden tulosten varaan rakennetun hallituspolitiikan avulla. Tätä ei kuitenkaan aina muisteta, vaan unioni nähdään omana, erillisenä kokonaisuutenaan.

”Kansallinen taso on kuitenkin mukana kaikissa EU-politiikan lajeissa – ja vieläpä niin, että aloite ja näkökulma unionissa edistettäviin asioihin versoo hyvin usein ensin esiin jonkin yksittäisen jäsenmaan kansallisista tarpeista tai siellä muutoin syntyneistä uusista ajatuksista. Siksi jäsenmaiden ja niiden kansalaisyhteiskuntien oma aloitteellisuus, aktiivisuus ja huolellinen tilannekuvan ylläpito ovat onnistumisen avaimia myös unionin toiminnassa”, Siimes kirjoittaa.

Siimeksen kolumni ”Hyvä alku” on julkaistu alun perin Kanava-lehden numerossa 4/2019. Kolumni on nyt luettavissa kokonaisuudessaan myös asiantuntijakirjoituksissamme.