Kehyspäätöksillä vain vähän vaikutuksia työeläkealalle

26.03.2014

Valtioneuvosto on julkistanut valtiontalouden kehykset ja julkisen talouden suunnitelman vuosille 2015–20108. Kehyspäätökset koskevat työeläkealaa vain vähän. Työeläkealan kestävyysvaje onkin varsin pieni, ja senkin arvioidaan korjaantuvan eläkeuudistuksen ratkaisujen myötä.

Työeläkelaan suoranaisesti kohdistuvia kehyspäätöksiä on kaksi:

  • Työntekijän eläkelakiin ja kansaneläkelakiin sidonnaiset indeksikorotukset tehdään vuonna 2015 pääsääntöisesti 0,4 prosentin suuruisena. Se vastaa viime vuoden työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittua palkankorotustasoa. Tämä merkitsee työeläkemenojen vähäistä pienenemistä vuonna 2015 ja mahdollisesti sen jälkeen.
  • Valtion eläkerahaston osuutta valtion työntekijöille maksettavien eläkkeiden rahoituksessa lisätään 500 miljoonalla eurolla. Tähän saakka eläkemenoista on katettu 40 prosenttia eli noin 1,7 miljardia euroa Valtion Eläkerahastosta. Lisätuloutuksen myötä valtion budjetista otettava rahoitusosuus pienenee määräajaksi.

Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanossa myös alaan liittyviä mainintoja

Hallituksen päätöksessä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa on mainittu työmarkkinakeskusjärjestöjen jo aiemmin toteama sitoutuminen neuvotteluratkaisun syntymiseen syksyyn 2014 mennessä.

Työeläkevakuuttajien asuntosijoittamisesta todetaan ainoastaan, että uudistus astuu voimaan 1.1.2015. Asuntosijoittamissäännösten uudistukset saattavat avata uusia mahdollisuuksia sijoittaa työeläkevaroja asuntotuotantoon, erityisesti jos pääkaupunkiseudun kunnista löytyy tarkoitukseen kohtuuhintaista maata.

Lisäksi päätöksissä mainitaan kansallinen tulorekisterihanke osana kansallista it-palveluarkkitehtuuria ja siihen kuuluvaa kansallista palveluväylää. Tulorekisterin tarkoituksena on vähentää tulotietojen raportointitaakkaa, tuoda tiedot helpommin käytettäväksi ja tällä tavalla tehostaa yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa.

Tulorekisterillä on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia ansiotietojen ilmoittamiseen työeläkevakuuttajille. Mielestämme hankkeessa on tärkeä huolehtia siitä, että uudesta toimintatavasta ei aiheudu tulotietojen vastaanottajille suurempia kustannuksia kuin nykyisestä.