Kerroimme sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kannattavamme eläkeuudistuksen hyväksymistä

02.10.2015

Olimme tänään kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa liittyen eduskunnan käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen eläkeuudistuksesta. Edustajamme kuulemistilaisuudessa oli erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen. Pelkonen kertoi valiokunnalle työeläkealan kannattavan hallituksen esityksen hyväksymistä.

- Eläkeuudistus on mielestämme valmisteltu erittäin hyvin, sillä se pohjautui taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten kattavaan arviointiin. Tutkimustietoa myös hyödynnettiin esimerkillisellä tavalla työmarkkinaosapuolten käymissä eläkeneuvotteluissa, joiden lopputulokseen tämä lakiesitys pohjautuu, Pelkonen sanoo.

Pidämme eläkeuudistusta myös sosiaalisesti oikeudenmukaisena, sillä sen myötä nuorten ja työkyvyttömyyseläkkeen saajien eläkkeet kohentuvat.

- Työurien pidentyminen johtaa myös yleisesti ottaen parempiin eläkkeisiin. Tämä seikka helposti unohdetaan, kun tarkastelu keskittyy vain talousmittareihin, Pelkonen toteaa.

Eläkeuudistus vakauttaa eläkemaksutason vuosikymmeniksi

Eläkeuudistuksen positiivisia vaikutuksia ovat mielestämme eläkkeellesiirtymisiän nouseminen, julkisen talouden kestävyysvajeen pieneneminen sekä eläkemaksutason vakauttaminen. Eläketurvakeskuksen arvioiden mukaan yksityisen sektorin eläke-etuudet, maksut ja rahastointi ovat uudistuksen jälkeen tasapainossa pitkälle tulevaisuuteen – jopa 2060-luvun loppupuolelle.

- Jos useat rahoitukseen liittyvät ongelmat, kuten hidas talouskasvu yhdistettynä heikkoon työllisyyteen ja työeläkerahastojen heikkoon kehitykseen kasautuisivat yhtäaikaisesti, maksussa voi kuitenkin olla pitkällä aikavälillä jonkin verran nousupainetta, noin 2-3 prosenttiyksikköä, huomauttaa Pelkonen.

Pelkonen myös muistutti kuulemisessa siitä, että niin sanottu EMU-puskuri on jo huomioitu eläkeuudistuksessa: työeläkerahastoissa olevaa puskuria käytetään jo lähitulevaisuudessa eläkesopimuksen mukaisesti alentamaan yksityisalojen työeläkemaksun tasoa suhteessa siihen, mitä eläkemeno edellyttäisi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamamme lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan lausunnot-kanavassamme.

Lisätietoja:

Kysymyksiä ja vastauksia -tietopakettimme eläkeuudistuksesta

Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi