Keskustelua eläkeuudistuksesta ja työurista SYL:n kanssa

18.09.2014

Korttelinaapurimme Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n hallituksen jäsenet vierailivat eilen toimistollamme.

SYL oli mukana keväällä käydyissä nuorten eläkeneuvotteluissa, joita seurasimme aktiivisesti. Olemme olleet kiinnostuneita myös yksittäisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen eläkepoliittisista tavoitteista. Siksi yksi eilisen tapaamisemme aiheista olikin sen arviointi, miten hyvin SYL:n ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin yhteiset eläkepoliittiset tavoitteet tulevat toteutumaan loppusuoralla olevissa varsinaisissa eläkeneuvotteluissa ja vuoden 2017 eläkeuudistuksessa.

Keskustelimme myös siitä, mitkä asiat ovat SYL:n mielestä olennaisia ja tärkeitä, jos työuria halutaan tulevaisuudessa pidentää myös niiden alkupäästä. Heidän mielestään silloin korostuvat ainakin opiskelijoiden hyvään opiskelukykyyn ja siitä seuraavaan työkykyyn liittyvät asiat. Myös se, miten hyvin tulevaisuuden työelämä kykenee vastaamaan nuorten ihmisten työelämää ja työuraa koskeviin haasteisiin, on tärkeää.

SYL koordinoi vuosina 2011-2014 Kyky-projektia, jolla edistettiin nimenomaan opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä. Projektin materiaalit löytyvät Opiskelukyky.fi -sivuilta.