Kestävä työeläkejärjestelmä puhutti EU-seminaarissamme

24.01.2014

Järjestimme tänään seminaarin sosiaalipolitiikan muutoksesta syventyvässä talous- ja rahaliitossa. Aamupäivän aikana asiantuntijapuheenvuoroissa ja eurovaaliehdokkaiden paneelissa käsiteltiin sosiaalipolitiikan yhteisvastuullisuutta ja talouskurin vaikutuksia. Työeläkejärjestelmää pidettiin kestävänä ja toimivana, josta muut jäsenmaat voisivat ottaa oppia.

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes painotti avauspuheenvuorossaan, että sosiaaliturvassa ja sosiaalipolitiikassa on kyse kansallisista arvovalinnoista.
- Eläketurvaa koskeva päätöksenteko täytyy pitää kansallisissa käsissä. Työeläkkeissä on kyse jo liki 1,5 miljoonan suomalaisen toimeentulon perustasta. Työeläkejärjestelmää ja työeläkevakuuttajia koskevaa lainsäädäntöä on siksi kehitettävä omista lähtökohdistamme käsin myös tulevaisuudessa, sanoo Suvi-Anne Siimes.

Tutkimusprofessori Olli Kangas Kelasta pureutui talouskriisin ja talouskurin vaikutuksiin eurooppalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Suomen taloudelliset ongelmat eivät juurikaan poikkea muista pohjoismaista. Ongelmamme eivät johdu hyvinvointivaltiostamme vaan yksipuolisemmasta tuotantorakenteesta kuin esimerkiksi Ruotsissa ja viennin riippuvuudesta. Olli Kankaan mukaan keinot ratkaista näitä ongelmia ovat kuitenkin rajallisemmat kuin 90-luvulla. Nyt säästöpaineet kohdistuvat erityisesti julkisiin palveluihin.

Finanssipolitiikan talousohjauksesta puhui Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander. Hän kuvasi kuinka Euroopassa on otettu voimakkaita askeleita kohti yhteistä finanssipolitiikkaa ja valvontaa.
- Ilman jäsenyyssopimusta Eurooppa-tason säätelyä olisi paljon enemmän eläkejärjestelmässä, Jaakko Kiander totesi.

Hänen mukaansa on odotettavissa, että EU-toimijat haluavat laajentaa kompetenssiaan suomalaiselle työeläkealalle.
- Työeläkealan on valmistauduttava markkinoimaan itseään kestävänä ja älykkäänä järjestelmänä, josta muutkin voisivat ottaa oppia, Kiander sanoo.

Kommenttipuheenvuorossaan koordinointiyksikön johtaja Carin Lindqvist-Virtanen sosiaali- ja terveysministeriöstä oli samaa mieltä Jaakko Kianderin kanssa EU:n toimivallan kasvusta sosiaalipolitiikan alueella. EU:n sosiaalipoliittisina painotuksina ovat köyhyyden torjunta ja työllisyyden tukeminen.
- Komissio antaa suosituksia samanlaisina kaikille jäsenmaille. Tämä tuo ristiriitoja kansallisiin eläkepoliittisiin toteutusvaihtoehtoihin, kuten elinajanodotteen huomioimiseen, Lindqvist-Virtanen toteaa.

Paneelikeskustelussa puhututti yhteisvastuullisuus

Paneelikeskustelussa eurovaaliehdokkailta kysyttiin sosiaalipolitiikan yhteisvastuullisuudesta, miten väestön vanhenemiseen voidaan vaikuttaa EU:ssa ja kelpaisiko Suomen hyvinvointimalli malliksi muille EU-maille. Paneelin osallistuivat Sirpa Pietikäinen, Sanna Lehtinen, Liisa Jaakonsaari, Tarja Cronberg, Sampo Terho, Christina Gestrin, Erkki Virtanen, Jouko Jääskeläinen ja Helena Eronen.

Panelistit arvioivat, että talouskuri on tällä hetkellä jäsenmaille tärkeämpää kuin sosiaaliset asiat. Sosiaalisten asioiden nähtiin kuitenkin nousevan yhä vahvemmin keskusteluun. Moni panelisti koki, että sosiaalipolitiikassa tarvitaan yhteisvastuullisuutta, mutta missä määrin toikin eroja panelistien välille. Yleisöstä yli puolet kannatti yhteisvastuullisuutta. Panelistit puolsivat eläkeasioiden säilyttämistä jatkossakin kansallisen päätöksenteon piirissä. He näkivät, että sosiaalipoliittisia leikkauksia pitäisi pystyä välttämään.

Ehdokkaiden keinot sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseen ja Euroopan sosiaalisen kriisin ratkaisemiseen olivat moninaiset. Erityisesti painotettiin jäsenmaiden vastuuta ja nähtiin kansalliset toimet tärkeiksi. Nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn oltiin valmiita satsaamaan ja työvoiman liikkuvuudelta haluttiin poistaa esteitä. Jäsenmaiden tukien ja järjestelmien harmonisointi ei saanut suurta kannatusta, vaikka yhteistyötä jäsenmaiden välille kaivattiinkin muun muassa hyvien käytäntöjen vaihtamisena.

EU-seminaarimme keräsi paikalle 160 osallistujaa. Tilaisuuden juonsi toimittaja Jussi-Pekka Rantanen.

Tunnelmia tilaisuudestamme

Lisätietoja:

Eurooppapoliittiset tavoitteemme