Kirkon työeläkemaksut vuodelle 2017 vahvistettu

28.11.2016

Evankelis-luterilaisen kirkon työeläkemaksu ensi vuodelle on vahvistettu. Seurakuntien, kirkon ja kirkollisten yhdistysten työntekijöiden työeläkemaksu on sama kuin yksityisaloilla. Työnantajilta perittävän työeläkemaksun määräytymisperusteet ja suuruus puolestaan vahvistetaan kirkolliskokouksessa.

Työntekijöiden työeläkemaksu vuonna 2017 on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 6,15 prosenttia. 53–62-vuotiaiden työntekijöiden osalta maksu on 7,65 prosenttia.

Seurakuntatyönantajien työeläkemaksu vuonna 2017 on 23,8 prosenttia palkkasummasta. Kirkon keskusrahaston ja kirkollisten yhdistysten työnantajien työeläkemaksu puolestaan on 27,8 prosenttia.

Seurakunnilta peritään lisäksi eläkerahastomaksua, joka määräytyy kirkollisveron perusteella. Sen suuruus vuonna 2017 on 4,0 prosenttia.

Lisätietoja:

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tiedote 10.11.2016: Kirkolliskokous hyväksyi Kirkon keskusrahaston talousarvion 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2017–2019

Kevan uutinen 28.11.2016: Kirkon eläkemaksut 2017 vahvistettu

Uutisemme 28.11.2016: Työeläkemaksut vuodelle 2017 vahvistettu