Kirkon työnantajien työeläkemaksut vuodelle 2018 vahvistettu

17.11.2017

Kirkolliskokous on vahvistanut evankelis-luterilaisen kirkon työnantajan työeläkemaksut ensi vuodelle. Seurakuntien työnantajien työeläkemaksu vuonna 2018 on 21,8 prosenttia palkkasummasta. Kirkon keskusrahaston ja kirkollisten yhdistysten työnantajien työeläkemaksu on puolestaan 27,6 prosenttia.

Lisäksi kirkolliskokous on vahvistanut kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi 5,0 prosenttia vuodelle 2018. Eläkerahastomaksua peritään seurakunnilta.

Seurakuntien, kirkon ja kirkollisten yhdistysten työntekijöiden työeläkemaksu on sama kuin yksityisalojen työntekijöiltä perittävä maksu. Työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä sovitun mukaisesti työntekijöiden työeläkemaksu vuonna 2018 olisi 6,35 prosenttia sekä alle 53-vuotiailla että 63 vuotta täyttäneillä ja 7,85 prosenttia 53-62-vuotiailla. Maksu odottaa vielä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistusta.

Lisätietoja:

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tiedote 9.11.2017: Kirkolliskokous: Kirkon keskusrahastomaksu alennetaan 6,5 prosenttiin

Kevan uutinen 14.11.2017: Kirkon eläkemaksut 2018 vahvistettu

Uutisemme 17.10.2017: Vuoden 2018 työeläkemaksu menossa vahvistettavaksi