Komission edustajat tutustumassa sijoitustoimintamme ongelmakohtiin

20.09.2016

Saimme viime viikolla vieraaksemme Euroopan komission edustajia, jotka saapuivat tutustumaan suomalaisen työeläkejärjestelmän sijoitustoiminnan ongelmakohtiin. Vierailu oli osa komission pääomamarkkinaunionihanketta (Capital Market Union) ja siihen liittyvää kuulemista.

Pääomamarkkinaunioni on EU:n aloite, jonka tavoitteena on syventää ja yhtenäistää jäsenvaltioiden pääomamarkkinoita. Sen yhtenä tavoitteena on tarjota uusia rahoituslähteitä yritystoiminnalle, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Lisäksi sen tavoitteena on helpottaa rajat ylittäviä investointeja ja houkutella uusia ulkomaisia investointeja EU:hun. Tavoitteiden saavuttamiseksi komissio on esittänyt toimintasuunnitelman, johon sisältyy vaiheittain rakennettava pääomamarkkinaunioni.

Jäsenmaihin suuntautuvien vierailujen tarkoituksena on etsiä konkreettisia keinoja rajat ylittävien pääomaliikkeiden helpottamiseksi ja lisäämiseksi. Tämä tavoite oli myös Suomen vierailun taustalla. Järjestimme komission edustajille Telassa tilaisuuden, jossa he kuulivat suomalaisesta työeläkejärjestelmästä, työeläkevakuuttajien rajat ylittävästä sijoitustoiminnasta sekä nykyisestä sääntelystä.

- Komission edustajat olivat hyvin tyytyväisiä tilaisuutemme antiin. He saivat hyödyllistä tietoa sekä meidän työeläkejärjestelmästämme että sijoittamisen monimuotoisuudesta ja ongelmakohdista, kertoo tilaisuuden järjestänyt lakimiehemme Jouni Herkama.

- Telan asiantuntijoiden lisäksi tilaisuuteen osallistui useampi jäsentemme edustaja, joten komission edustajat pääsivät keskustelemaan suoraan työeläkesijoittamisen käytännön toteuttajien kanssa. Näin pystyimme välittämään komissiolle työeläkevakuuttajiemme näkemyksiä siitä, miten rajat ylittävää pääomaliikettä voitaisiin lisätä, Herkama toteaa.

Vuoropuhelu työeläkealamme ja Euroopan komission välillä tulee jatkumaan. Tarkoituksenamme on antaa oma panoksemme pääomamarkkinaunionin kehittämiseksi niin, että se helpottaa suomalaisten työeläkesijoittajien rajat ylittävää sijoitustoimintaa.