Koulutuksesta eväitä eduvalvontatyöhön

18.09.2012

Eläketurvakeskuksen järjestämä Asiantuntijana työeläkealalla –valmennusohjelma alkoi viime viikolla. Valmennus on tarkoitettu työeläkejärjestelmän parissa asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille ja se kestää noin vuoden toukokuulle 2013. Valmennuksen pilottiryhmään on valittu 20 osallistujaa ja meiltä koulutukseen osallistuvat Yhteiskunnallinen koulutus ja edunvalvonta yksikön asiantuntijat Kirsi Siltanen ja Simo Hynninen. Ensimmäisen opintojakson jälkeen asiantuntijat olivat intoa täynnä.

Projektitöistä hyödyt organisaatiolle

Valmennusohjelma sisältää 12 lähiopiskelupäivää, verkko-opiskelua ja projektityön. Valmennus syventää työeläkejärjestelmän tuntemusta ja sen tavoitteena on kehittää monipuolisesti asiantuntijatyössä tarvittavia taitoja. Koulutuksen yhteydessä laadittavasta projektityöstä on hyötyä osallistuvien tahojen organisaatioille. Kirsin ja Simon projektityö käsittelee Telan edunvalvontatyön prosessia sekä edunvalvonnan että yhteiskunnallisen koulutuksen kannalta.