Koulutuskiertueemme muistutti osatyökykyisyydestä

04.12.2012

Lääkäreille suunnattu koulutuskiertueemme on kiertänyt syksyn aikana yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Koulutimme lääkäreitä kesäkuun alusta voimaan tulleista sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakien muutoksista, joiden avulla pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyden pitkittymistä. Sairaanhoitopiireittäin järjestettäviin koulutuksiimme on osallistunut lähes 1 000 erikoislääkäriä ja perusterveydenhuollon lääkäriä.

Koulutuksiimme osallistuneet lääkärit ovat kokeneet lakimuutoksen hyödylliseksi, sillä se selkeyttää työnjakoa erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välillä.

Asiantuntijalääkärimme Tiina Kaarneen mukaan nyt tarvitaan yleistä näkökulman muutosta kaikilta osapuolilta: työntekijöiltä, työnantajilta ja lääkärikunnalta. Koulutuskiertueellamme on viety eteenpäin asennetta siitä, että osatyökyvytön on myös osatyökykyinen. Tiedon jakamisessa on onnistuttu hyvin, sillä maakuntalehdet ja -mediat ovat uutisoineet laajasti aiheestamme

Koulutuskiertueemme on osa sosiaali- ja terveysministeriön, Telan ja sairaanhoitopiirien, Kelan sekä Työterveyslaitoksen toteuttamaa Yhdessä työkyvyn tukena -hanketta, jonka avulla uutta lainsäädäntöä on jalkautettu. Kiertueen viimeinen koulutustilaisuus pidetään ensi viikolla Helsingissä.

Osatyökykyä ja työkyvyttömyyseläkkeitä on käsitelty tarkemmin tänään julkaistuissa lehdistötiedotteissamme.

Ripeämpi puuttuminen työkyvyttömyyksiin nostaisi eläköitymisikää tehokkaasti

Työkyvyttömyyseläkkeen syissä isoja eroja sairaanhoitopiireittäin

Verkkosivuillamme Yhdessä työkyyvn tukena