Kuinka työkyvyttömyyseläkkeiden rahoituksessa käytettävä maksuluokkamalli toimii? Uusi tietopaketti avaa

28.09.2020

Tuore tietopakettimme kertoo maksuluokkamallista, jonka kautta suuret työnantajat rahoittavat työkyvyttömyyseläkkeitä. Työkyvyttömyyseläkkeet ja ikääntyvien työllisyysaste ovat olleet pinnalla julkisessa keskustelussa hallituksen työllisyystavoitteiden ja valtiovarainministeriön virkamiesmuistion myötä. Työnantajat ovat huolissaan työkyvyttömyyseläkkeiden niille aiheuttamista kustannuksista. Mallin kehittämistarpeiden selvittäminen annettiin työmarkkinajärjestöjen tehtäväksi syksyn budjettiriihessä.

Työnantajien huoli työkyvyttömyyseläkekustannuksista vaikuttaa työllistymisnäkymiin erityisesti ikääntyvillä, joilla on korkeampi riski jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Huoli juontaa osin juurensa työkyvyttömyyseläkkeiden rahoituksessa vuoteen 2005 asti käytettyyn omavastuumalliin. Siinä työkyvyttömyyseläketapaukset toivat automaattisesti ylimääräistä kustannusta suurelle työnantajalle.

Myös nykyisessä niin sanotussa maksuluokkamallissa suuren työnantajan työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeillä voi olla vaikutusta eläkemaksuun, mutta vaikutus ei ole yhtä suoraviivainen kuin vanhassa mallissa. Mallin tarkoitus on kannustaa suuria työnantajia huolehtimaan työntekijöidensä työkyvystä.

Kuinka maksuluokkamalli toimii käytännössä? Kuinka maksuluokka määritellään ja vaikuttaako työntekijän ikä? Millaisia työnantajia malli koskee ja mitä työnantajat siitä ajattelevat? Faktat löydät tietopaketistamme: Kysymyksiä ja vastauksia työkyvyttömyyseläkkeiden rahoituksen maksuluokkamallista.