Kunta-alan työnantajien eläkemaksu vuodelle 2015 päätetty

05.12.2014

Kevan valtuuskunta on päättänyt kunta-alan työnantajien eläkemaksuista vuodelle 2015.

Palkkaperusteinen maksuosa vuonna 2015 on arviolta 23,35 prosenttia KuEL-palkkasummasta. Palkkaperusteinen maksuosa jakautuu työnantajan ja työntekijän osuuksiin, ja työnantajan osuus tästä on 17,20 prosenttiyksikköä.

Palkkaperusteisen maksuosan lisäksi KuEL-maksuun sisältyy varhaiseläkemenoperusteinen ja eläkemenoperusteinen maksuosa. Varhaiseläkemenoperusteinen maksuosa vuodelle 2015 on noin 0,8 prosenttia KuEL-palkkasummasta ja eläkemenoperusteinen maksuosa noin 5,65 prosenttia.

Kokonaismaksukertymäksi muodostuisi täten arviolta 29,8 prosenttia KuEL-palkkasummasta.

Työntekijöiden maksuosuus noudattelee sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia työntekijöiden työeläkevakuutusmaksuprosentteja. Vuonna 2015 ne ovat alle 53-vuotoilla 5,70 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 7,20 prosenttia palkasta.

Lisätietoja:

Kevan tiedote: Kevan valtuuskunta päätti kunta-alan työnantajien eläkemaksuista vuodelle 2015