Kunta-alan työnantajien eläkemaksu vuodelle 2016 päätetty

04.12.2015

Kevan valtuuskunta on tänään päättänyt kunta-alan työnantajien työeläkemaksuista vuodelle 2016.

KuEL-maksu muodostuu palkkaperusteisesta, varhaiseläkemenoperusteisesta sekä eläkemenoperusteisesta maksuosasta. Näistä palkkaperusteinen maksuosa jakautuu työnantajan ja työntekijän osuuksiin.

Vuonna 2016 työnantajien osuus tästä palkkaperusteisesta maksuosasta on 17,10 prosenttia KuEL-palkkasummasta. Varhaiseläkemenoperusteinen maksuosa puolestaan on noin 0,90 prosenttia ja eläkemenoperusteinen maksuosa noin 5,21 prosenttia KuEL-palkkasummasta.

Työnantajan eläkemaksun kertymä vuonna 2016 olisi näin ollen noin 23,21 prosenttia KuEL-palkkasummasta.

Työntekijöiden maksuosuus noudattelee sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia työntekijöiden työeläkemaksuprosentteja. Vuonna 2016 ne ovat alle 53-vuotiailla 5,70 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 7,20 prosenttia palkkasummasta.

Lisätietoja:

Kevan uutinen: Kevan valtuuskunta päätti kunta-alan työnantajien eläkemaksuista vuodelle 2016