Kunta-alan työnantajien työeläkemaksut vuodelle 2017 vahvistettu

07.12.2016

Kevan valtuuskunta päätti viime viikolla Kevan jäsenyhteisöjen työeläkemaksuista vuodelle 2017. Työnantajan maksukertymä olisi ensi vuonna noin 21,95 prosenttia Kevan jäsenyhteisöjen työeläkejärjestelmän mukaisesta palkkasummasta. Kevan jäsenyhteisöjä ovat kunta-alan työnantajat eli kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät. Myös kunnalliset osakeyhtiöt, säätiöt ja yhdistykset voivat tietyin edellytyksin olla Kevan jäseninä.

Työnantajan työeläkemaksu koostuu kolmesta osasta: palkkaperusteinen maksusta, varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta sekä eläkemenoperusteisesta maksu.

Vuonna 2017 palkkaperusteinen maksuosa on 17,05 prosenttia palkkasummasta. Varhaiseläkemenoperusteinen maksuosa puolestaan on 149 miljoonaa euroa eli noin 0,9 prosenttia, ja eläkemenoperusteinen maksu 663 miljoonaa euroa eli noin 4 prosenttia.

Työntekijöiden maksuosuus noudattelee myös kunta-alalla yksityisalojen työntekijöiden työeläkemaksua, jonka sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa. Vuonna 2017 työntekijöiden työeläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 6,15 prosenttia. 53–62-vuotiaiden työntekijöiden työeläkemaksu on 7,65 prosenttia.

Lisätietoja:

Kevan uutinen 2.12.2016: Kevan jäsenyhteisöjen ensi vuoden eläkemaksut