Kunta-alan työnantajien työeläkemaksut vuodelle 2018 vahvistettu

01.12.2017

Kevan valtuuskunta on tänään päättänyt Kevan jäsenyhteisöjen työeläkemaksuista vuodelle 2018. Työnantajan maksukertymä on ensi vuonna noin 21,60 prosenttia Kevan jäsenyhteisöjen työeläkejärjestelmän mukaisesta palkkasummasta. Kevan jäsenyhteisöjä ovat kunta-alan työnantajat eli kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät. Lisäksi kunnalliset osakeyhtiöt, säätiöt ja yhdistykset voivat olla Kevan jäseninä tietyin edellytyksin.

Kunta-alan työnantajien työeläkemaksu koostuu kolmesta osasta: palkkaperusteisesta maksusta, varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta ja eläkemenoperusteisesta maksusta.

Vuonna 2018 työnantajan palkkaperusteinen maksuosa on 16,75 prosenttia.

Varhaiseläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä on 170 miljoonaa ja eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä 653 miljoonaa euroa.

Kunta-alan työntekijöiden maksuosuus noudattelee yksityisalojen työntekijöiden työeläkemaksua, jonka sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut. Vuonna 2018 työntekijöiden työeläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 6,35 prosenttia ja 53-62-vuotiailla 7,85 prosenttia.

Lisätietoja:

Kevan uutinen 1.12.2017: Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksut on vahvistettu