Kuntoutujat tyytyväisiä työeläkevakuuttajien toimintaan

26.06.2012

Vuonna 2011 ammatillisen kuntoutuksen päättäneistä kuntoutujista yli 60 prosenttia antoi työeläkevakuuttajan henkilöstön asiantuntemukselle kiitettävän arvosanan. Keskimääräiseksi kouluarvosanaksi muodostui 8,6. Yli kahdeksikon keskiarvon saivat myös kuntoutusasiaa hoitavan henkilön tavoitettavuus, kirjallinen materiaali sekä eläkevakuuttajan onnistuminen kuntoutujan näkemysten kuuntelussa.

Yllä olevat arviot perustuvat teettämäämme asiakaspalvelukyselyyn työeläkekuntoutujille. Kyselyn käytännön toteutuksesta ja tulosten analysoinnista vastasi Vakuutuskuntoutus VKK. Kysely on tehty vuodesta 2004 alkaen joka toinen vuosi, ja siinä selvitetään työeläkekuntoutujien kokemuksia saamastaan ammatillisesta kuntoutuksesta. Kohderyhmänä ovat edellisvuonna kuntoutuksen päättäneet henkilöt. Tämänvuotiseen kyselyyn vastasi 158 kuntoutujaa niistä 400:sta, joille kysely lähetettiin.

Ammatillisesta kuntoutuksesta hyötyä työllistymiseen ja terveyteen

Kuntoutujia pyydettiin kuvailemaan omin sanoin sitä, miten he kokivat hyötyneensä ammatillisesta kuntoutuksesta. Eniten hyötyä koettiin olevan työllistymisestä – joko työkokeilun kautta entiseen tai kokonaan uuteen ammattiin. Tyytyväisiä oltiin myös koulutukseen, joka mahdollisti ammattitaidon kohentamisen tai uuteen ammattiin kouluttautumisen.

Vastaajat kokivat ammatillisesta kuntoutuksesta olleen hyötyä myös psyykkisesti: kuntoutuksen myötä vireystaso nousi, terveys koheni ja koko elämänlaatu parani.

Vastaajien joukossa oli myös niitä, jotka kokivat ammatillisen kuntoutuksen negatiivisesti. Pääsääntöisesti he olivat pettyneitä siihen, että työpaikkaa ei kuntoutuksen jälkeen löytynytkään, tai oma kunto ei enää kestänyt työntekoa.

Töihin palanneita yli puolet

Ammatillisen kuntoutuksen jälkeen yli puolet vastanneista, 54 prosenttia, oli takaisin työssä. Työttöminä oli 11 prosenttia, työkyvyttömyyseläkkeellä 9 prosenttia ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 9 prosenttia. Jokin muu tilanne kuntoutuksen jälkeen oli 17 prosentilla; yleisimmin kyse oli näissä tapauksissa sairausloma tai vanhempainvapaa.

Koska ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on nimenomaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ehkäisy, voidaan kuntoutuksen todeta kyselyssä mukana olleiden osalta olleen onnistunutta, kun työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli alle kymmenesosa.

Lisätietoja

Tarkemmat tiedot kyselyn tuloksista käyvät ilmi kyselyn loppuraportista: Asiakaspalvelukysely työeläkekuntoutujillepdf, 245 kB