Kyky hyödyntää resursseja tuottavasti ja kestävästi riippuu yhteiskunnallisista rakenteista, toteaa Suvi-Anne Siimes

02.03.2018

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes käsittelee tuoreessa Kanava-lehden kolumnissaan resurssien käytön kestävyyttä kiihtyvässä maailman tahdissa. Kyky tehdä kestäviä päätöksiä ja puhaltaa yhteen hiileen katoaa täällä Suomessakin. Mikään muutos ei tietenkään yksin romahduta päätöksenteon laatua. Satunnaisten kohtaamisten vähentyminen heikentää kuitenkin yhteisöllisyyden kokemuksia ja mahdollisuuksia politiikan arjessa.

”Muutokset ovat kuitenkin myötävaikuttaneet osaltaan siihen, että eduskunnan kuppilakulttuuri ja sen mahdollistama edustajien epävirallisempi kohtaaminen ja itselle alkujaan vieraampiinkin kollegoihin tutustuminen on vähentynyt viime vuosina tuntuvasti ja osin jopa kadonnut kokonaan. Sen seurauksena poliitikotkin seurustelevat nykyisin keskenään paljon aiempaa enemmän vain median ja sen luomien julkisuuskuvien välityksellä”, Siimes kirjoittaa.

Siimeksen kolumni ”Poliitikot tarvitsevat yhteistä aikaa” on julkaistu Kanava-lehden numerossa 2/2018. Kolumni on nyt luettavissa kokonaisuudessaan myös asiantuntijakirjoituksissamme.