Lainsäädäntö ja valvonta hallinnon koulutuksen keskiössä – koulutusohjelma päätökseen

05.06.2015

Työeläkeyhtiöiden hallinnon jäsenille tarjoamamme koulutusohjelma on saatu tältä keväältä päätökseen. Järjestimme koulutuksen kolmannen ja samalla viimeisen jakson keskiviikkona teemalla Lainsäädäntö, hallitustyöskentely ja valvonta. Koulutus keräsi paikalle yli 20 osallistujaa eri työeläkeyhtiöiden hallituksista ja hallintoneuvostoista.

Aamun aloitti Työeläkeyhtiö Elon lakiasiainjohtaja Harri Christensen alustuksella, jossa hän kävi työeläkeyhtiön hallintoa koskevaa lainsäädäntöä sekä hyvää hallinnointitapaa työeläkeyhtiössä. Christensenin puheenvuoroon sisältyivät muun muassa toimielinten eri roolit ja tehtävät, hallituksen jäsenen vastuukysymykset sekä omistajaohjauksen periaatteet.

Leena Siirala luennoiIlmarisen lakiasiainjohtaja Leena Siirala puolestaan puhui kilpailuoikeudesta työeläkejärjestelmässä. Hänen puheenvuoronsa käsitteli niin kilpailulainsäädäntöä, työeläkekilpailua ja sen reunaehtoja, kuin kilpailuoikeudellisia menettelytapoja.

Työeläkeyhtiön valvonnasta puolestaan luennoivat johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Finanssivalvonnasta sekä sisäisen tarkastuksen päällikkö Heidi Weissmann Ilmarisesta. Rajaniemen puheenvuoro käsitteli sitä, miksi, mitä ja miten Finanssivalvonta valvoo. Weissmann puolestaan kertoi työeläkeyhtiön sisäisestä valvonnasta, valvontajärjestelmistä, sisäisestä tarkastuksesta sekä riskienhallinnasta.

Hallinnon koulutus vahvistaa osaamista

Juuri päättynyt hallinnon jäsenten peruskoulutus käsitteli monipuolisesti ja laajasti työeläkejärjestelmää, sen sijoitustoimintaa, lainsäädännöllistä kehikkoa sekä toiminnan valvontaa.

- Koulutuksemme onnistui hyvin. Osallistujat kiittivät saamastaan tiedosta, jonka he kokivat olevan hyödyllistä omassa toiminnassaan työeläkevakuuttajien hallinnossaan, kertoo koulutuspäällikkömme Kirsi Siltanen.

Työeläkeyhtiöistä annettua lakia muutettiin vuonna 2007 siten, että hallituksen jäsenellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus. Jo samana vuonna aloitimme oman hallinnon jäsenille tarjoamamme koulutuksen.

- Näiden yhdeksän vuoden aikana hallinnon jäsenten koulutuksemme ovat keränneet lähes 500 osallistujaa, kun huomioidaan sekä peruskoulutuksen että täydentävien koulutuksien osallistujat, Siltanen laskee.

Peruskoulutuksen lisäksi tarjoamme hallinnon jäsenille myös täydentävää koulutusta tulevan syksyn aikana. Siltasen mukaan kutsut näihin koulutuspäiviin tullaan lähettämään kesän kuluessa työeläkeyhtiöiden kautta.

Lisätietoja:

Aikaisemmat uutisemme koulutuksesta:
Hallinnon jäsenten koulutus käynnistyi
Sijoitustoiminta ja vakavaraisuus hallinnon koulutuksen teemana

Tela-blogi: Hallinnon koulutus vahvistaa osaamista