Lapsiystävällisempi yhteiskunta ei synny pelkällä politiikalla

04.12.2018

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes kokee, että Suomi on lapsille hyvä maa syntyä, kasvaa ja käydä koulua. Moniin elämän haasteisiin ja vastoinkäymisiin on tarjolla laadukasta apua ja tukea.

Kevään vaalien teemaksi noussee lapsi- ja perhepolitiikka. Taustalla on huoli lasten hyvinvoinnista mutta myös nopeasti alentuneesta syntyvyydestä, jolla myös vaikutus työeläkejärjestelmän rahoitukseen tulevaisuudessa.

Siimes toivoo, että asenteita muutetaan, joilla on merkitystä perheiden haaveisiin ja unelmiin. Tärkeäksi hän katsoo tulevaisuudenuskon luomista työpaikoilla ja muuallakin elämässä. Pelkän politiikan keinoin muutos ei onnistu.

”Kyse ei ole vain eläkkeiden rahoituksesta ja julkisen sektorin kulloisestakin tasapainosta, vaan myös siitä, että jokainen uusi ihminen tuo maailmaan mahdollisuuksia, joita ei olisi ilman häntä”, Siimes kirjoittaa.

Siimeksen kolumni ”Yhteiskunnan pitäisi luoda tilaa lapselle – paraskaan politiikka ei yksinään riitä” on luettavissa 4.12. Helsingin Sanomissa sekä lehden verkkosivuilla.