Liityimme yritysvastuuverkosto FIBSin jäseneksi

13.02.2018

FIBS tarjoaa meille uutta tietoa ja näkökulmia vastuullisuudesta. Haluamme lisätä omaa osaamistamme ja ymmärrystämme vastuullisuusasioista ja kehittää vastuullisuutta työssämme ja toiminnassamme. Jäsenyys tarjoaa meille mahdollisuuden verkostoitua uusien toimijoiden kanssa, jolloin pääsemme vaihtamaan kokemuksiamme vastuullisuustyöstä. Saamme myös kohdennetusti ja laajasti tietoa yhteiskuntavastuun saralta.

Toivomme jäsenyyden johtavan ainutlaatuiseen yhteistyöhön muiden organisaatioiden kanssa. FiBSin laajan koulutustarjonnan kautta voimme myös tarjota jokaiselle työntekijällemme uuden väylän hankkia lisää osaamista omaan työhön.

”Olemme yhteiskunnallinen toimija ja vastuullisuus on siksi keskeistä toiminnassamme. Työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestönä perustehtävämme on vahvistaa työeläkejärjestelmää ja vaikuttaa alamme toimintaympäristöön. Näin työeläkevakuuttajat voivat huolehtia mahdollisimman hyvin nykyisten ja tulevien eläkeläisten työeläketurvasta.

Visiomme on olla aloitteellinen ja arvostettu työeläkealan ääni. Se onnistuu vain kestävän ja luotettavan toiminnan avulla. Se tarkoittaa meille muun muassa läpinäkyvyyttä ja avointa dialogia eri toimijoiden kanssa sekä kykyä keskustella avoimesti vaikeistakin asioista”, kertoo toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes.

Vastuullisuuden merkitys työeläkealalla

Suomen lakisääteinen työeläkejärjestelmä perustuu sukupolvien väliseen vastavuoroisuuteen. Kaikki työssäkäyvät suomalaiset maksavat vuorollaan työeläkemaksuja, jotka käytetään pääosin samaan aikaan eläkkeellä olevien eläkkeisiin. Vastuun kantaminen tästä sukupolvien välisestä sopimuksesta edellyttää huolenpitoa sekä työeläkejärjestelmän taloudellisesta että sen sosiaalisesta kestävyydestä.

Eläkejärjestelmän kestävyyteen vaikuttaa moni asia, muun muassa talouskasvu, elinkeinorakenne, suomalaisen osaaminen taso ja työllisyys. Tärkeää on myös työikäisen väestön määrä ja sen kehitys. Siihen vaikuttaa lyhyemmällä aikavälillä maahanmuutto ja pidemmällä aikavälillä syntyvyys.

”Yhteiskunnallisena toimijana aiomme jatkaa avointa dialogia erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Pyrimme toimimaan myös sillanrakentajana eri ikäisten ihmisten ja muuttuvan maailman välillä. Työnämme on tuottaa ja jakaa luotettavaa tietoa ja perusteltuja näkökulmia yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi”, kertoo Siimes.

Lisätietoa:

FIBS - parempaa liiketoimintaa