Loppuvuosi vei vaisun sijoitusvuoden tulot – Tilinpäätöstiedot 2018 julkaistu

03.06.2019

Vuosi 2018 oli työeläkevakuuttajille ensimmäinen vaatimattoman sijoitustuoton vuosi sitten eurokriisin. Alkuvuoden aikana kertyneet tuotot kääntyivät loppuvuodesta miinukselle, kun markkinoihin alkoi vaikuttaa muun muassa Yhdysvaltojen keskuspankin inflaatiota suitseva korkopolitiikka. Tilinpäätöstietojen mukaan sijoitusvarat supistuivat vuoden aikana vajaalla viidellä miljardilla eurolla, ja olivat vuoden lopussa yhteensä lähes 195 miljardia euroa. Vuoden 2018 nimellinen sijoitustuotto oli -2,2 prosenttia ja reaalinen -3,3 prosenttia.

Näin kuvaa analyytikkomme Kimmo Koivurinne mennyttä sijoitusvuotta artikkelissaan, joka on julkaistu Työeläke-lehden numerossa 3/2019 osana Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2018 -liitettä.

Tilinpäätöstiedot-liite kokoaa yhteen kaikkien työeläkevakuuttajien tilinpäätöslukuja vuodelta 2018 muun muassa tulojen, eläkemenojen ja sijoitusjakaumien osalta. Lisäksi liitteessä on työeläkeyhtiöiden osalta tarkempi erittely myös esimerkiksi kokonaisliikekuluista ja niiden jakaumasta. Tilinpäätöstietojen ohella liitteessä on käsitelty myös vastuullisuutta galluphaastattelujen avulla.

Tilinpäätösliitteen asiantuntijoina ovat toimineet analyytikkomme Kimmo Koivurinne ja tilastosuunnittelijamme Maija Schrall sekä Eläketurvakeskuksen kustannustenjaon asiantuntija Eeva Puuperä ja yhteyspäällikkö Mika Vidlund.

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2018 -liite sekä aikaisempien vuosien vastaavat liitteet löytyvät kootusti Tilinpäätöstiedot-sivultamme.

Liitteessä julkaistu Koivurinteen artikkeli on luettavissa myös asiantuntijakirjoituksissamme:

Loppuvuosi vei vaisun sijoitusvuoden tuotot - Sijoitusvarat 195 miljardia