Luottamus eläketurvaan heikentynyt – viesti otettava vakavasti

21.05.2015

Kansalaisten luottamus eläketurvan riittävyyteen ja oikeudenmukaisuuteen on heikentynyt selvästi. Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen tekemän Luottamus eläketurvaan -tutkimuksen tuloksista, jotka julkaistiin tänään. Tulosten mukaan vain puolet kansalaisista uskoi eläkkeen takaavan kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa. Oikeudenmukaisena eläkejärjestelmää piti vajaa kolmannes vastanneista.

- Tämä on tärkeä viesti kansalaisilta, ja se tulee ottaa vakavasti. Luottamuksen palauttaminen eläketurvaan on tärkeä tehtävä kaikille meille alan toimijoille, mutta uskon että onnistumme siinä, sanoo toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes.

Siimes yhtyy Eläketurvakeskuksen arvioon siitä, että tulosten taustalla voi vaikuttaa epätietoisuus eläkeuudistuksesta, jonka sisällöstä ei kyselyn aikaan ollut vielä sovittu. Myös yleinen taloustilanne on pysytellyt heikkona ja pidempään ja myös se voi omalta osaltaan heikentää uskoa myös tulevaan.

- Työeläke kertyy työtä tekemällä. Jollei työtä ole, on ymmärrettävästi heikko usko myös eläkkeen riittävyyteen, Siimes arvioi.

Eläkesijoitusten osalta ei syytä huoleen

Tutkimuksen mukaan vastaajia huolettivat myös eläkesijoitukset. Neljä kymmenestä vastaajasta oli samaa mieltä ”eläkevaroja hoidetaan luotettavasti” -väitteen kanssa. Siimes kuitenkin vakuuttaa, että huolta ei tarvitse tässä asiassa kantaa.

- Työeläkevarojen sijoitustoiminnan ehdoton ohjenuora on tuottavuus ja turvaavuus. Se tarkoittaa sitä, että sijoittamiseen liittyvää riskiä rajoitetaan ja valvotaan huolellisesti. Työeläkevakuuttajat ovat onnistuneet sijoitustoiminnassaan hyvin, ja työeläkevarojen määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Maaliskuun lopussa sijoitusvarojen yhteenlaskettu määrä seitsemän suurimman eläkevakuuttajan osalta oli noin 173 miljardia euroa, Siimes toteaa.

Työeläkevaroja myös käytetään jo työeläkkeiden maksuun. Esimerkiksi yksityisaloilla kerättävät työeläkemaksut ovat olleet jo kahtena vuotena pienemmät kuin maksettavat eläkkeet. Erotus on katettu sijoitustoiminnan tuotoilla.

- Sijoitustuottojen merkitys tulee entisestään kasvamaan tulevina vuosikymmeninä, kun myös työeläkemenot kasvavat. Tähän on kuitenkin varauduttu jo työeläkejärjestelmän alusta alkaen, Siimes huomauttaa.

Tuloksissa myös positiivisia huomioita

Siimes löytää tutkimuksen tuloksista myös positiivisia huomioita. Yksi niistä koskee ”nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden maksumiehiksi” -väitteeseen suhtautumisessa tapahtunutta muutosta. Väite esitettiin myös edellisessä luottamusta mitanneessa tutkimuksessa vuonna 2011.

- Vuoden 2011 tuloksissa samaa mieltä olleiden vastaajien osuus oli noin 60 prosenttia, kun se viime vuoden tuloksissa oli laskenut 53 prosenttiin. Samaa mieltä olleiden osuus oli laskenut kaikissa ikäryhmissä. Tätä voidaan pitää myönteisenä kehityksenä, Siimes toteaa ilahtuneena.

Myös viime syksynä neuvotellulla eläkeratkaisulla pyrittiin siihen, että nuorten maksutaakka ei liiaksi kasvaisi. Siihen myös päästiin, sillä eläkeuudistuksesta tehtyjen arvioiden mukaan työeläkemaksua ei tarvitse nostaa vuoden 2017 jälkeen yli 50 vuoteen. Maksussa on siis saavutettu historiallisesti ainutlaatuinen tasapainotilanne.

Siimes kiinnittää huomiota myös nuorten tutkimuksessa antamaan positiiviseen palautteeseen koskien eläkejärjestelmästä kerrottua tietoa.

- Vapaamuotoisten kommenttien mukaan alle 35-vuotiaat nuoret pitävät myönteisenä sitä, että työeläkkeisiin liittyvistä asioista tiedotetaan. He myös pitivät eläkejärjestelmästä kerrottua tietoa ylipäänsä asiallisena ja luotettavana. Tämä oli myös hyvin myönteinen tulos alalle, Siimes sanoo.

Lisätietoja:

Eläketurvakeskuksen tiedote 21.5.2015: Kansalaisten luottamus eläketurvaan heikentynyt

Eläketurvakeskuksen raportteja 4/2015: Luottamus eläketurvaan

Uutiseen lisätty julkaisun jälkeen tarkennus eläkevarojen määrästä maaliskuun lopussa: luku koskee seitsemän suurimman työeläkevakuuttajan yhteenlaskettua varallisuutta. Kaikkien työeläkevakuuttajien sijoitusvarojen yhteenlaskettu määrä selviää touko-kesäkuun vaihteessa.