Määräaikaislailla tasapainotetaan sote-uudistuksen vaikutuksia eläkejärjestelmiin

08.06.2017

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen eli sote-uudistuksen toimeenpanon ajalle ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen laki, jossa eläkejärjestelmien välisiä muutoksia tasataan siirtymämaksulla. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tänään sote- ja maakuntauudistuksen eläketyöryhmän ehdotuksesta, jolla pyritään hillitsemään eläkejärjestelmien rahoituspohjien äkillisiä muutoksia.

Määräaikainen laki on suunniteltu vuosille 2019-2025. Sen mukaan, kun työntekijä vaihtaisi sote-uudistuksen vuoksi eläkejärjestelmää, kunnan tai maakunnan eläkejärjestelmästä yksityiselle tai päinvastoin, vastaanottava eläkejärjestelmä palauttaisi osan työeläkemaksusta aiemmalle eläkejärjestelmälle. Tämä siirtymämaksu olisi 4,6 prosenttia siirtyvän henkilön palkkasummasta.

- On hienoa, että eläketyöryhmässä löydettiin yhteinen näkemys siirtymäajan ratkaisun toteuttamisesta. Ratkaisu tasapainottaa sekä yksityisen että julkisen työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä tilanteessa, jossa sote-uudistus muuttaa eri eläkejärjestelmien maksutuloa ja rahoituspohjaa, toteaa analyysitoimintojemme johtaja Minna Lehmuskero.

Esitetyssä määräaikaislaissa ehdotetaan lisäksi, että työntekijöiden aiemmin karttunut lisäeläketurva säilyy siirtymäkauden ajan.

Maksutuloihin odotettavat muutokset juontuvat sote-uudistukseen sisältyvästä asiakkaan valinnanvapaudesta, jonka myötä nykyistä suurempi osuus julkisesti rahoitetusta sosiaali- ja terveyspalveluista siirtynee yksityisille yrityksille. Tämä saattaa tarkoittaa myös sitä, että kuntien ja maakuntien eläkejärjestelmässä vakuutettujen työntekijöiden määrä vähenee samalla, kun yksityisalojen eläkejärjestelmässä vakuutettujen työntekijöiden määrä kasvaisi.

- Kuten ministeriökin toteaa, toistaiseksi on mahdotonta arvioida sitä, kuinka suuri osa nykyisistä julkisen sektorin työntekijöistä siirtyisi yksityisen sektorin palvelukseen, tai päinvastoin. Siksi on hyvä, että siirtymäajan tilanne vakautetaan siirtymämaksulla ja pysyvämpää ratkaisua pohditaan rauhassa, Lehmuskero huomauttaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettamassa uuden työryhmän selvittämään kuntien ja maakuntien sekä yksityisalojen eläkejärjestelmien erillisyyttä ja sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisesti aiheuttamia muita muutostarpeita eläkejärjestelmiin.

- Pidämme uuden työryhmän aloittamista positiivisena asiana. Odotamme työryhmän arvioivan huolella eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia koko työeläkejärjestelmän rahoitukselliseen tasapainoon, Lehmuskero toteaa.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 8.6.2017: Sote-uudistuksen vaikutuksia eläkejärjestelmiin hillitään siirtymäajalla