Maksussa olevia eläkkeitä ei leikata, toteaa Tela-blogi

24.03.2016

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes käsittelee tuoreessa blogikirjoituksessaan eläkeuudistusta ja sen merkitystä osana julkista taloutta. Eläkeuudistus on yksi niistä rakenteellisista uudistuksista, joita ikääntyvä Suomi on saanut valmiiksi selvitäkseen nykyisestä talouskurimuksesta. Eläkeuudistukseenkin liittyy Siimeksen mukaan yksi piirre, jota ei julkisessa keskustelussa juuri ole huomioitu: jo maksussa olevia eläkkeitä ja ennen uudistuksen voimaantuloa kertyneitä eläkeoikeuksia ei leikata myöskään ensi vuoden alussa.

”Miksi tähän pitäisi kiinnittää huomiota? Siksi, että se on erittäin iso ja tärkeä arvovalinta tilanteessa, jossa liki kaikkien muiden väestöryhmien etuja heikennetään ensi vuonna tavalla tai toisella. Leikkauksia on tiedossa joko reilu viikko sitten neuvotellun kilpailukykysopimuksen tai maan hallituksen jo päättämien tai kaavailemien budjettileikkauksien kautta. Kyseessä on yhdessä vanhusten hoivamenojen kanssa erittäin iso julkisten menojen uudelleenkohdennus muilta ikäryhmiltä ikääntyneemmälle väestölle. Näin tapahtuu sekä ensi vuonna että myös pidemmällä tulevaisuudessa”, Siimes kirjoittaa.

Tela-blogi: Eläkkeitä ei leikata edes ensi vuoden alussa