Mauri Kotamäki pohtii eroja Suomen ja Ruotsin työllisyydessä

19.12.2017

Ekonomistimme Mauri Kotamäki pohtii Suomen ja Ruotsin työllisyysasteiden eroja tuoreessa Taloustaidon bloggauksessaan. Aiheesta puhuttaessa nostetaan usein esiin se, että Ruotsissa tehdään osa-aikatyötä enemmän kuin Suomessa. Kotamäen mukaan huomio on kuitenkin yleensä epäolennainen ja tilanteesta riippuen joskus myös virheellinen.

Kotamäki tarkastelee asiaa tilastojen avulla. Ruotsissa tehdään (suhteessa väestöön) esimerkiksi vuoden 2016 lukujen perusteella enemmän sekä kokoaikaista että osa-aikaista työtä kaikissa ikäluokissa kuin Suomessa.

”Ihan nuorissa kokoaikaisten työllisyysasteiden erot ovat pieniä, mutta jo 25-29 -vuotiailla ero on 8 prosenttiyksikköä. Sama ero enemmän tai vähemmän pysyy sellaisenaan eläkkeelle jäämisen kynnykselle asti. Suurimmillaan Suomen ja Ruotsin ero on 60–64 -vuotiaiden kohdalla, jolloin Ruotsissa vielä 50 prosenttia saman ikäisestä väestöstä on kokoaikaisesti työssä – Suomessa vastaava luku on vain 30 prosenttia. Oletettavasti ero tulee onneksi hieman kaventumaan Suomen hyväksi, kun eläkeikä Suomessa nousee”, Kotamäki kirjoittaa.

Kotamäen bloggaus on luettavissa kokonaisuudessaan Veronmaksajien Taloustaito-blogissa:

Ruotsin Suomea korkeampi työllisyys pohdinnassa – osa-aikatyö ei selitä eroa