Mauri Kotamäki pohtii Taloustaidon blogissa kuka on oikeasti köyhä?

09.01.2018

Ekonomistimme Mauri Kotamäki avaa blogikirjoituksessaan kuinka tilastoihin perustuen pienituloisuutta on ollut tapana mitata sekä tutkijoiden että muiden asiaan vihkiytyneiden tahojen toimesta. Kirjoituksen lopussa hän käy läpi eläkeläisköyhyyttä, koska juuri sen yhteydessä lukujen osalta on usein käytetty virheellistä tilastotietoa.

Omakohtaisia kokemuksia köyhyydestä on vaikea uskottavasti mitata ja siksi köyhyyttä tarkasteltaessa käytetään puolueettomia ja standardoituja määreitä.

” Pienituloisuuden todennäköisyys on kohonnut erityisesti alle 55-vuotiailla eläkeläisillä – siis käytännössä työkyvyttömyyseläkettä saavilla, joiden työura on jäänyt lyhyeksi tai rikkonaiseksi. Toisaalta eläkeläisköyhyys näyttäisi kasaantuvan nimenomaan yksin asuviin, joiden köyhyysriski on liki kymmenkertainen perheellisiin verrattuna”, Kotamäki kirjoittaa.

Kotamäen koko kirjoitus on luettavissa Taloustaidon blogissa:

Kuka on oikeasti köyhä? Alle 55-vuotias eläkeläinen on todennäköisin vastaus