Mauri Kotamäki pohtii tasapainon tavoitetta ja keinoja

22.06.2017

Työllisyyden kasvu on erinomaista eläkepoliittista elvytystä ja oiva tapa puskuroida eläköitymisaallon vaikutuksia, toteaa ekonomistimme Mauri Kotamäki tuoreessa Talouselämän Tebatti-kirjoituksessaan. Työllisyyden kasvu olisi tavoiteltavaa tilanteessa, jossa ikärakenteemme on muuttumassa: vanhuushuoltosuhde eli vanhusten suhde työikäisiin kasvaa jyrkästi 2030-luvulle tultaessa.

”Eliniän pidentyminen on yksilön näkökulmasta mahtava asia. Samalla se luo kuitenkin haasteen julkiselle taloudelle ja eläkejärjestelmän kestävyydelle. Nykyisin yhden vanhuksen hoivasta vastaa verovaroin kolme työikäistä. Tulevaisuudessa hoivan rahoittaa enää kaksi työikäistä. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan kaventuminen aiheuttaa paineita julkisen talouden kestävyydelle”, Kotamäki kirjoittaa.

Mikä sitten olisi riittävä työllisyysaste ja miten siihen voisi päästä? Entä miten esimerkiksi eläkeuudistuksen läpiviennissä onnistuttiin aiheen haastavuudesta huolimatta?

Kotamäen kirjoitus ”Tasapainon tavoite karkaa” on julkaistu alun perin Talouselämän Tebatti-palstalla 22.6.2017 (Talouselämä 24/2017). Artikkeli on nyt luettavissa kokonaisuudessaan myös asiantuntijakirjoituksissamme.