Mauri Kotamäki tarkastelee väestönkasvua ja taloutta Taloustaidon blogissa

01.08.2017

Ekonomistimme Mauri Kotamäki kirjoittaa syntyvyyden laskusta, väestönkasvusta ja taloudesta heinäkuussa julkaistussa Veronmaksajien Taloustaito-blogissaaan. Kotamäki toteaa syntyvyyden olevan tärkeä osa väestönkasvua, joka puolestaan on merkityksellinen muuttuja kansantalouden toiminnan kannalta.

Syntyvyyden aleneminen on ongelmallista julkisen talouden kannalta, sillä suuri osa julkisen talouden rahoituksesta toimii niin sanotun jakojärjestelmän periaatteella. Maksajien määrän vähentyessä on siis joko kiristettävä verotusta tai karsittava menoja.

”Syntyvyyden aleneminen ei kuitenkaan välttämättä olisi ongelma edes julkisen talouden kannalta. Näin, jos maahanmuutolla, eritoten työperäisellä maahanmuutolla, pystyttäisiin kompensoimaan veropohjan rapautumista. Suomessa maahanmuuttopolitiikka on melko konservatiivista enkä uskalla odottaa siinä tapahtuvan merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa. Näin ollen myös syntyvyyden aleneminen tulee tuottamaan ongelmia julkistalouden rahoituksen suhteen. Huoli syntyvyyden alenemisesta on siis aiheellinen, mikäli Suomeen syntyminen on ainut tapa ylläpitää ja kasvattaa työikäisen väestön määrää”, Kotamäki kirjoittaa.

Kotamäen koko kirjoitus on luettavissa Taloustaidon blogissa:

Pitäisikö syntyvyyden laskusta olla huolissaan?