Mauri Kotamäki tarkastelee väestörakenteen muutoksen vaikutuksia

27.11.2017

Ekonomistimme Mauri Kotamäki käsittelee tuoreessa Taloustaidon bloggauksessaan väestörakenteen muutosta ja sen vaikutusta Suomeen. Meillä esimerkiksi vielä 1900-luvun alkupuolella yksi nainen synnytti keskimäärin liki viisi lasta, kun kuluvana vuonna kokonaishedelmällisyyden odotetaan laskevan jo alle 1,5. Samanaikaisesti elinajanodote on kasvanut huimasti: esimerkiksi 1900-luvun alussa vastasyntyneen tyttölapsen elinajanodote oli 48 vuotta, vuonna 2016 jo 84 vuotta.

Kotamäki tarkastelee kirjoituksessaan sitä, miten väestörakenteelliset muutokset vaikuttavat yhteiskuntiin. Kotamäki myös kokee tulevaisuuden voivan olla muutoksista huolimatta valoisa, myös Suomessa.

”Suomessa eläkkeiden rahastointi tukee pääoman kasautumista ja talouskasvua. Sukupolvien välisiä tulonjakovaikutuksia eläkkeiden rahastoinnilla toki on, niin kuin viimeaikainen julkinen keskustelukin antaa ymmärtää. Jälkikäteen on myös mahdollista viisastella, että kenties korkeampi rahastoinnin määrä olisi voinut olla menneinä vuosikymmeninä järkevää. Yhtä kaikki, niin kauan, kun eläkerahastojen tuotto ylittää palkkasumman kasvun, on eläkerahastointi suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta järkevää”, Kotamäki kirjoittaa.

Kotamäen bloggaus on luettavissa kokonaisuudessaan Veronmaksajien Taloustaito-blogissa:

Kuinka väestörakenteen muutos vaikuttaa Suomeen?