Merimieseläkelain uudistus etenee

05.12.2014

Suomen hallitus on antanut eilen eduskunnalle esityksen merimieseläkelain muuttamisesta. Merimiesten eläketurva vastaisi jatkossa pääosin yksityisten alojen työeläkejärjestelmää.

Merenkulkijoiden alennetuista eläkeikäjärjestelmistä on tarkoitus luopua siirtymäajan jälkeen. Jatkossa merimiesten eläkeikä olisi sama kuin muilla aloilla. Muutos koskiksi vain osaa tällä hetkellä työskentelevistä merenkulkijoista, sillä suurella osalla eläkeikä on nyt jo 63–68 vuotta. Eläkeiän muutosten myötä alempiin eläkeikiin liittyvistä korkeammista karttumaprosenteista luovuttaisiin.

Merenkulkijoiden maksama työeläkevakuutusmaksu on myös tarkoitus laskea yleisen työeläkejärjestelmän tasolle. Tällöin työnantajien maksama maksu nousisi. Valtio maksaisi työnantajien eläkemaksun jatkossakin takaisin merenkulun tukena.

Lisäksi merimieseläkejärjestelmässä otettaisiin käyttöön työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen tähtäävä kannustin työnantajille, sekä luovuttaisiin siirtymäajan jälkeen hautausavustuksesta, jota nyt on maksettu alle 67-vuotiaana menehtyneiden merenkulkijoiden omaisille.

Merimieseläkejärjestelmän kehittäminen perustuu asiaa pohtineen työryhmän viime kesäkuussa tekemiin ehdotuksiin. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016. Hautausavustuksesta luovuttaisiin kuitenkin vasta vuonna 2021, ja eläkeikää koskevat muutokset tulisivat voimaan vuonna 2025.

Lisätietoja:

STM:n tiedote 4.12.2014: Merimiesten eläketurva yhtenäiseksi muiden työeläkkeiden kanssa

Merimieseläkekassa: MEL-eläkeuudistus -teemasivu

STM: Meriemiseläkejärjestelmän mukaisia etuuksia ja rahoitusta kehittävän työryhmän muistio