Merimieseläkelaki muuttuu – eläketurva yhtenäiseksi muiden työeläkkeiden kanssa

20.03.2015

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut esityksen merimieseläkelain (MEL) muuttamisesta. Merimiesten eläketurva vastaa jatkossa pääosin yksityisten alojen työeläkejärjestelmää.

Merenkulkijoiden alennetuista eläkeikäjärjestelmistä luovutaan siirtymäajan jälkeen. Jatkossa merimiesten eläkeikä on sama kuin muilla aloilla. Eläkeiän muutoksen myöstä myös alempiin eläkeikiin liittyvistä korkeammista karttumaprosenteista luovutaan.

Merenkulkijoiden maksama työeläkevakuutusmaksu laskee uudistuksen myötä yleisen työeläkejärjestelmän tasolle. Täten työnantajien maksama maksuosuus nousee. Valtio maksaa työnantajien eläkemaksun jatkossakin takaisin merenkulun tukena.

Lisäksi merimieseläkejärjestelmässä otetaan käyttöön työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen tähtäävä kannustin työnantajille, sekä luovutaan siirtymäajan jälkeen hautausavustuksesta, jota on maksettu alle 67-vuotiaana menehtyneiden merenkulkijoiden omaisille.

Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2016. Hautausavustuksen maksamisesta luovutaan kuitenkin vasta vuonna 2021, ja eläkeikää koskevat muutokset tulevat voimaan vasta vuonna 2025.

Lisätietoja:

Merimieseläkekassa: MEL-eläkeuudistus -sivusto

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 19.3.2015: Merimiesten eläketurva yhtenäiseksi muiden työeläkkeiden kanssa