Mielenterveys ja työhön paluun tukeminen puhuttavat – lääkäriwebinaari ja työeläkekuntoutuksen strategiapaperi kiinnittävät huomion samoihin seikkoihin

17.03.2021

On kaksi asiaa, joihin huomio nyt kiinnittyy keskustelussa suomalaisten työkyvystä: mielenterveysongelmien korostuminen työkyvyttömyyden syynä ja työhön paluun tukeminen mahdollisimman varhain. Kela ja Tela tarjoavat lääkäreille keinoja mielenterveyspotilaiden työkyvyn tukemiseen tänään järjestettävässä verkkoseminaarissa. Juuri julkaistu työeläkekuntoutuksen strategiapaperi kuvaa suomalaisten työkyvyn tilaa sekä kehittämisen paikat hoito- ja kuntoutusprosessissa ja työeläkekuntoutuksen keinovalikoimassa.

Lääkäreiden osaaminen on keskeisessä asemassa, kun halutaan helpottaa mielenterveyspotilaiden työhön paluuta. Kelassa ja Telassa nähdään, että tietämystä Kelan, työeläkelaitosten ja työterveyshuollon tarjoamista keinoista on tärkeää lisätä erityisesti perusterveydenhuollossa.

Keinoja työssä jatkamisen ja työhön paluun tueksi tulisi tarjota riittävän varhain jo hoidon ja kuntoutuksen alkuvaiheessa, ennen kuin työkyvyttömyys pitkittyy, painottavat Kelan johtava ylilääkäri Janne Leinonen ja Kelan ylilääkäri Marjo Parkkila-Harju tiedotteessa.

– Ammatillinen kuntoutus, jota sekä Kela että työeläkevakuuttajat järjestävät, on tärkeässä roolissa, kun työntekijöitä ja yrittäjiä autetaan jatkamaan työelämässä, vaikka työkyky syystä tai toisesta olisi heikentynyt. Kysymys on työurien pidentämisestä, joka on ollut keskeinen yhteiskuntapoliittinen tavoite jo vuosikymmeniä. Työikäiset luokat pienentyvät jatkuvasti. Kutistuvalla kansakunnalla ei ole varaa siihen, että kolmannes vuosittain työeläkkeelle siirtyvistä jää nimenomaan työkyvyttömyyseläkkeelle, sanoo yhteiskuntavaikuttamisen päällikkömme Janne Pelkonen.

Vuonna 2019 työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 20 300 henkilöä. Kaikkiaan työeläkejärjestelmästä jäi eläkkeelle 65 000.

Strategiapaperi nostaa esille kehittämisen paikkoja

Tänään myös julkaistiin Telan johdolla yhteistyössä eläkealan ylilääkäreiden kanssa laadi­ttu strategiapaperi Työeläkekuntoutuksen suuntaviivat 2025. Valmistelussa on tunnistettu monia samoja kehittämisen paikkoja, joita lääkäriwebinaarissakin käsitellään. Lisäksi strategiapaperi nostaa esille keskeisimmät keinot työeläkevakuuttajien järjestämän ammatillisen kuntoutuksen eli työeläkekuntoutuksen vaikuttavuuden parantamiseksi.

**

Korjaus 19.3.2021: Tekstiä on täsmennetty työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrän osalta.

Lue lisää:

Kelan ja Telan tiedote: Ratkaisuja pitkiin sairauslomiin – Kela ja Tela haluavat edistää mielenterveyspotilaiden työhön paluuta

Webinaarin esitykset ja tallenne tapahtumasivullamme Yhteistyöllä työhön paluuta tukemaan

Työeläkekuntoutuksen suuntaviivat 2025