Minna Helle nimitetty työuralinjauksien seurantaryhmään

13.06.2012

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat aiemmin tänä keväänä linjauksista työurien pidentämiseksi. Siihen liittyen päätettiin teettää selvitys vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutuksista ja lisätoimien tarpeellisuudesta sen turvaamiseksi, että eläkejärjestelmä pysyy taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävänä elinajan pidetessä. Selvitysryhmä raportoi keskeisten työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmälle, ja selvitys on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä.

Selvitystyön puheenjohtajaksi on pyydetty ylijohtaja Jukka Pekkarinen valtiovarainministeriöstä. Asiantuntijaryhmän muut jäsenet ovat ylijohtaja Outi Antila, johtaja Seija Ilmakunnas, osastopäällikkö Olli Kangas, toimitusjohtaja Jukka Rantala, johtaja Hannu Uusitalo, hallintoneuvos Timo Viherkenttä ja toimitusjohtaja Vesa Vihriälä. Ryhmän asiantuntijasihteereinä toimivat finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo valtiovarainministeriöstä ja osastopäällikkö Mikko Kautto Eläketurvakeskuksesta.

Selvitysryhmän rinnalla tulee toimimaan erillinen seurantaryhmä, jota selvitysryhmä kuulee ja jota se informoi työnsä edistymisestä. Ryhmän jäsenet on nimetty työmarkkinajärjestöjen ja työeläkelaitosten toimesta. Yhtenä seurantaryhmän jäsenenä toimii edunvalvonnasta ja yhteiskunnallisesta koulutuksesta vastaava johtajamme Minna Helle.

- On tärkeää, että työeläkejärjestelmä on taloudellisesti kestävässä kunnossa myös tulevien sukupolvien kannalta. Telassa uskomme, että nyt tehtävä selvitys antaa hyvän pohjan työmarkkinaosapuolten tuleville neuvotteluille työeläkejärjestelmän kehittämisestä, toteaa Helle.

Seurantaryhmän muita jäseniä ovat asiantuntija Antti Tanskanen, pääekonomisti Eugen Koev, eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen, lakimies Heli Puura, johtaja Mikko Karpoja, johtaja Jaakko Kiander ja sijoitusjohtaja Risto Murto.

Lisätietoja:

Minna Helle, puh 010 680 6717, minna.helle(at)tela.fi