Mistä tuottoja matalan talouskasvun aikana?

05.04.2016

Otsikon kysymykseen haettiin tänään vastauksia Arvopaperi-lehden järjestämässä Eläkeaamu-seminaarissa, jossa toimimme myös yhteistyökumppanina. Seminaarin puhujina toimivat työeläkevakuuttajien edustajat, jotka käsittelivät matalien tuottojen ympäristössä toimimista kukin oman organisaationsa näkökulmasta.

Hyvä tuottovuosi takana, eläkerahoituksen haasteet edessä

Seminaarin aloitti toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes, jonka puheenvuoro käsitteli työeläkesijoitusten tuottoja eri aikaperiodeilta sekä eläkerahoituksen haasteita. Siimes muistutti kuulijoita siitä, että eläkkeiden rahoituksen kannalta haasteellisimmat vuodet ovat vasta edessä. Eläkemenot suhteessa palkkasummaa ovat suurimmillaan seuraavan kymmenen vuoden aikana suomalaisten ikääntymisen johdosta. Haasteita taloudelle on näköpiirissä myös sekä palkkasumman että sijoitustuottojen kehittymisen puolesta.

- Useiden ennusteiden mukaan palkat tulevat lähivuosina nousemaan vaatimattomasti. Se tarkoittaa pienempiä eläkemaksutuloja nyt jo maksussa olevien eläkkeiden rahoittamiseen, Siimes totesi.

Siimeksen Eläkeaamussa pitämä esitys on nähtävillä SlideShare-tilillämme:

Hyvä tuottovuosi takana, eläkerahoituksen haasteet edessä

Julkaisimme tänään myös oheisen tiedotteen Siimeksen puheenvuoroon liittyen:

Telan Siimes: Eläkkeiden rahoituksen haastavimmat vuodet edessä

Riskejä on otettava, mikäli vastuuvelka halutaan kattaa

Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula puhui sijoitusmarkkinoista eläkesijoittajan silmin. Hän totesi sijoitusriskien harkitun ottamisen ja niistä hyötymisen olevan työeläkeyhtiön sijoitustoiminnan ydintä. Riskejä on otettava, mikäli vastuuvelka halutaan kattaa. Mursula myös huomautti, ettei osakemarkkinoilta ole varaa olla poissa päivääkään: mikäli poissaolo osuisi väärään ajankohtaan, saattaisi se laimentaa tuottoja olennaisesti.

Matalien korkojen merkitystä puhui Valtion eläkerahaston toimitusjohtaja Timo Viherkenttä otsikolla ”Matalat korot – sijoittajan ystävä vai vihollinen?”. Hänen mukaansa matalista koroista hyötyy lähtökohtaisesti velallinen ja säästäjä eli sijoittaja puolestaan kärsii. Toisaalta matalat rahoituskustannukset parantavat monien yritysten ja niiden investointien kannattavuutta. Lisäksi velkavivutetuissa kohteissa, esimerkiksi kiinteistörahastoissa, voi matalien korkojen myötä olla lisätuottopotentiaalia.

Aamupäivän viimeisestä puheenvuorosta vastasi OP-Eläkekassan toimitusjohtaja Erkko Ryynänen, joka pohti tuottojen lähteitä matalan talouskasvun maailmassa. Hänen mukaansa osakkeet tuottavat edelleen paremmin kuin korkosijoitukset: neutraali tuotto-odotus osakkeille on noin 5,5 prosenttia. Muuten hän suositti kolmea pääpointtia tuottojen etsintään: lainaa, vuokraa ja hajauta. Pankkien tasesopeutus luo uusia mahdollisuuksia velkamarkkinoilla. Reaaliomaisuus puolestaan ei ole vielä kaikilta osin hinnoiteltu uuden korkoympäristön mukaisesti, jolloin vuokraamalla on mahdollista saada tuottoja aikaiseksi. Lisäksi uudessa taloudessa yksittäisten sijoituskohteiden riskit korostuvat, mikä tekee hajautuksesta merkittävää.

Seminaarin lopuksi puhujien kesken käytiin vielä paneelikeskustelu siitä, miten matalan koron maailma muuttaa eläkesijoittajan arkea. Paneelin vetäjänä toimi seminaarin juontaja, Arvopaperin vt. päätoimittaja Mikko Laitila.

Seminaarin antiin voi tutustua vielä jälkikäteen Twitterissä käydyn keskustelun pohjalta. Keskustelu löytyy hastagilla #eläkeaamu.