Moderneille ja innovatiivisille väestöpoliittisille ohjelmille olisi tarvetta, sanoo Suvi-Anne Siimes

23.03.2018

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes pohtii tänään julkaistussa blogissaan syntyvyyden epäsuhtaa ja sen vaikutuksia työeläkemaksuun 2040-luvun jälkipuoliskolla ja 2050-luvulla.

Alhaisen syntyvyyden pidempiaikaiset vaikutukset näkyvät vasta siinä vaiheessa, kun nykyisistä vauvoista ja pikkulapsista tulee työelämässä toimivia aikuisia.

”Jos Suomen alhaiselle syntyvyydelle ja ikärakenteen tulevien vinoumien vähentämiselle halutaan tehdä jotain, tepsiviä lääkkeitä tarvitaan viimeistään Suomen seuraavalla hallituskaudella. Lastenhankinta ja perheen perustaminen ovat kuitenkin hyvin herkkiä ja henkilökohtaisia asioita. Syntyvyyttä ei siksi voi lisätä pelkällä yhteiskunnallisella mahtikäskyllä tai hurskailla poliittisilla toiveilla”, Siimes kirjoittaa.

Tela-blogi: Huoltosuhde heikkenee – tarve väestöpoliittiselle ohjelmalle