Monenkertainen verotus pienentäisi eläkesijoitusten tuottoja

28.12.2013

Suomalaisten työeläkevaroista noin kaksi kolmasosaa oli sijoitettuna Suomen ulkopuolelle syyskuun lopulla. Kansainvälisiä rahastoja käytetään työeläkesijoitusten hajauttamiseksi ja parhaiden mahdollisten tuottojen hakemiseksi. Viime vuosina rahastojen ja muun välillisen sijoittamisen osuus on kasvanut voimakkaasti.

Ulkomaille sijoitettaessa on tärkeää varmistua sijoitusten lainmukaisesta ja oikeasta verokohtelusta. Työeläkevakuuttajat haluavat varmistaa, että työeläkevarojen sijoitustuottoon ei kohdistu kahden- tai kolmenkertaista verotusta, jolloin tuotoista maksettaisiin veroa sekä Suomeen että ulkomaille tai moneen eri maahan.

Eläkevarojen sijoitustoiminnan kulut kustannetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Näin kaikki ylimääräiset sijoituksista maksettavat maksut ja kulut pienentävät tuottoja ja viime kädessä työeläkkeiden rahoitusta.

Suomalaiset työeläkevakuuttajat maksavat veronsa Suomeen. Kaikki varat ja tuotot ilmoitetaan muun muassa kirjanpidossa ja veroilmoituksissa. Muilla toimialoilla on käytössä ulkomaisten verojen hyvitys- ja vapautusmenetelmät, joiden avulla ulkomaille maksettua veroa voidaan pyrkiä hyvittämään kotimaassa. Menettelyt eivät kuitenkaan auta suomalaisia työeläkesijoittajia, sillä eläkevakuuttajat voivat pienentää elinkeinoverolain mukaan verotettavaa tuloaan vastuuvelan suhteessa.

Lisäksi Valtion Eläkerahasto ja Keva ovat lakisääteisesti kokonaan verovapaita Suomessa. Näistä syistä ulkomaiset verot jäisivät pääosin rasittamaan tuottoja sellaisenaan ja olisivat lopulta pois työeläkkeiden rahoituksesta.

Lisätietoja:

Työeläkesijoittamisesta ulkomaille ja sijoitusten verotuksesta

Lisää tietoa syyskuun 2013 lopun sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta