Muutoksia hallituksemme kokoonpanossa

17.12.2013

Työeläkevakuuttajat TELA:n yhdistyksellä oli tänään ylimääräinen kokous, jossa valittiin uudet jäsenet hallituksesta poisjääneiden jäsenten tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kokouksen valitsemat uudet jäsenet ovat Kevan vt. toimitusjohtaja Pekka Alanen sekä 1.1.2014 alkaen Varman uutena toimitusjohtajana aloittava Risto Murto.

Lisäksi kokouksessa todettiin, että Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö sulautuvat 1.1.2014 alkaen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Eloksi. Toimitusjohtaja Satu Huber on ilmoittanut jäävänsä pois Telan hallituksesta samasta päivämäärästä lukien.

Telan hallituksen kokoonpano