Naisen taloudellinen itsenäisyys puhutti Akateemisia Naisia

17.11.2016

Helsingin Akateemiset Naiset pääkaupunkiseudun sisarjärjestöineen vierailivat meillä eilen kuulemassa työeläkejärjestelmästä naisen näkökulmasta.

Yhteiskuntasuhteiden päällikkömme Elina Laavi esitteli toimintaamme ja työeläkejärjestelmää edunvalvonnan suunnasta. Työelämän muutos herätti keskustelua iltapäivän vieraidemme joukossa.

- Työstä kasvaa oma eläke. Vaikka työpaikat ja ammatit muuttuvat, niin työ ei häviä. On tärkeää, että jatkossakin työtä tekemällä pystyy kartuttamaan eläketurvaansa, Laavi sanoi.

Helsingin Akateemiset Naiset vierailulla Telassa.
Matemaatikkomme Seija Lehtonen kertomassa työeläkevarojen riittävyydestä Helsingin Akateemisille Naisille.

Työeläkevarojen riittävyydestä ja työeläkejärjestelmän kestävyydestä tietopaketin tarjosi matemaatikkomme Seija Lehtonen. Ajatuksia vaihdettiin erityisesti siitä, missä vaiheessa eläkettä on alkanut kertyä eri-ikäisille ja millaisia työeläkemaksuja eri vuosikymmenillä on kerätty.

- Väestön vanheneminen ja pitkään jatkunut heikko talouskehitys ovat nostaneet eläkemaksuja useissa Euroopan maissa 2010-luvulla. Meillä Suomessa työeläkejärjestelmää on sopeutettu eläkeuudistuksilla ja saatu näin hillittyä eläkemenojen kasvua ja maksujen nousua, Lehtonen totesi esityksessään.

Omilla valinnoilla on merkitystä

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes johdatti kuulijat pohtimaan naisen taloudellista itsenäisyyttä. Naisen eläke-euro on suhteellisesti pienempi kuin palkkaeuro. Kuitenkin naiset elävät miehiä pidempään, jolloin naisia odottaakin miehiä useammin leskeys. Perhe-eläke turvaa tällöin toimeentuloa leskelle ja alaikäisille lapsille. On myös hyvä muistaa, että eläke ei ole vain vanhuuden turvaa. Työkyvyttömyyttä kohdatessa turvaa saa työkyvyttömyyseläkkeestä.

Naisen kannattaakin ajatella taloudellista itsenäisyyttä jo ajoissa.

- Eläkeuudistukset ovat olleet edullisia naisen kannalta. Esimerkiksi vanhempainvapaan ja kotihoidon tuen ajalta kertyy eläkettä. Uudistuksien ansiosta kaiken ikäisenä tehty työ on yhtä arvokasta, Siimes muistutti.

Puheenvuorossaan Siimes painotti, että naisen kannattaa miettiä valintojaan eri elämänvaiheissa. Tulevan eläkkeen tasoon vaikuttavat koulutus ja ura. Pohtimista on myös siinä, kuinka huolehtia perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä miten pysyä ruuhkavuosina työssä kiinni.

- Merkityksellistä on se, miten pitää yllä ja huoltaa osaamistaan tässä muuttuvassa työelämässä, Siimes muistutti.