Naisen tasa-arvoiseen eläke-euroon vielä matkaa

19.03.2018

Tänään vietettävä Minna Canthin päivä edustaa tasa-arvon päivää nostaen esiin erityisesti naisten tasa-arvon yhteiskunnassa. Työeläkkeissä naisen euro on yhä miehiä pienempi. Siinä missä miehet porskuttavat täydellä palkalla 365 päivää, naiset työskentelevät marras- ja joulukuun palkatta. Mummon eläkkeenmaksu loppui jo lokakuun puolivälissä.

Naisten työeläke oli vuoden 2016 lopussa keskimäärin 66 prosenttia miesten eläkkeestä. Naisen omasta työstä ansaittu eläke-euro oli siis 66 senttiä. Lisäämällä tarkasteluun myös muut lakisääteiset eläkkeet, kuten perhe-eläkkeet ja kansaneläkkeet, muodostuu naisen eläke-euroksi 79 senttiä. Ero on pysytellyt suunnilleen samana viimeiset kymmenen vuotta.

Sukupuolten väliset erot johtuvat pääosin naisten keskimäärin alhaisemmasta palkkatasosta sekä hieman lyhyemmästä työhistoriasta.

Jos siis haluamme kasvattaa naisen työeläke-euroa, meidän pitää muuttaa myös naisten omia valintoja ja arjen tekoja. Hyvänä esimerkkinä on viime aikoina käsitelty perhevapaauudistus, jossa haettiin vanhempainvapaiden jakautumista tasaisemmin vanhempien kesken. Työeläkejärjestelmämme on nimittäin rakennettu niin, että se tuottaa riittävän vanhuuden turvan, kunhan työtä vain on ja teemme sitä. Palkan tasaisin nouseminen edistää eläke-euron vahvenemista. Turvasta tulee sitä parempi, mitä enemmän työtä tekee.

Viime vuonna presidentti Sauli Niinistö arvioi tasa-arvon ja Minna Canthin päivänä, että Suomi on maailman paras maa sukupuolten välisessä tasa-arvossa. Presidentti Niinistö kuitenkin myönsi, että hänen on "vaikea ymmärtää ollenkaan", miksi Suomessa on edelleen palkkaeroja miesten ja naisten välillä samasta työstä.

Lisää aiheesta Nainen ja Eläke -teemasivuiltamme.