Naisten eläkkeet lähentyneet miesten eläkkeitä

19.03.2019

Tänään vietettävä Minna Canthin päivä edustaa tasa-arvon päivää nostaen esiin erityisesti naisten tasa-arvon yhteiskunnassa. Työeläkkeissä naisen euro on yhä miehiä pienempi. Tänään julkaistussa PTS-raportissa oli kuitenkin päivään sopivia uutisia – naisten eläkkeet lähentyvät miesten eläkkeitä.

Siinä missä miehet porskuttavat täydellä palkalla 365 päivää, naiset työskentelevät marras- ja joulukuun palkatta. Mummon eläkkeenmaksu loppui jo lokakuun puolivälissä.

Naisten työeläke oli vuoden 2017 lopussa keskimäärin 75 prosenttia miesten eläkkeestä. Naisen omasta työstä ansaittu eläke-euro oli siis 75 senttiä. Lisäämällä tarkasteluun myös muut lakisääteiset eläkkeet, kuten perhe-eläkkeet ja kansaneläkkeet, muodostuu naisen eläke-euroksi 79 senttiä. Ero on pysytellyt suunnilleen samana viimeiset kymmenen vuotta.

Sukupuolten väliset erot johtuvat pääosin naisten keskimäärin alhaisemmasta palkkatasosta sekä hieman lyhyemmästä työhistoriasta. Koko eläkejärjestelmä on sangen tasa-arvoinen, maksu mukaan lukien. Samoin säännöin karttuu eläkettä, maksetaan maksuja ja saadaan aikanaan eläkettä.

Jos siis haluamme kasvattaa naisen työeläke-euroa, meidän pitää muuttaa myös naisiin kohdistuvia valintoja ja arjen tekoja. Hyvänä esimerkkinä on perhevapaauudistus, jossa haettiin vanhempainvapaiden jakautumista tasaisemmin vanhempien kesken. Työeläkejärjestelmämme on nimittäin rakennettu niin, että se tuottaa riittävän vanhuuden turvan, kunhan työtä vain on ja teemme sitä. Palkan tasaisin nouseminen edistää eläke-euron vahvenemista. Turvasta tulee sitä parempi, mitä enemmän työtä tekee.