Naisten palkkapäivä muistuttaa perusteettomista palkkaeroista – miten on eläke-erojen laita?

30.10.2015

Tänään vietetään jälleen Naisten palkkapäivää. Sen tarkoituksena on nostaa esiin naisten ja miesten välisiä perusteettomia palkkaeroja. Naisten palkkaeuro on keskimäärin 83 senttiä, mikä vuosipalkaksi muunnettuna tarkoittaa noin 7 600 euron kuilua naisten ja miesten palkkojen välillä. Palkkaerot johtavat myös eläke-eroihin.

Eläketurvakeskuksen tuoreimpien tilastojen mukaan naisten työeläke oli keskimäärin 66 prosenttia miesten eläkkeestä vuoden 2014 lopussa – naisen eläke-euro on siis vain 66 senttiä. Naisten keskimääräinen eläke oli 1 137 euroa kuukaudessa ja miesten 1 717 euroa kuukaudessa. Eroa on siis yli 580 euroa miesten hyväksi.

Jos tarkasteluun otetaan mukaan myös muut lakisääteiset eläkkeet, kuten perhe-eläkkeet ja kansaneläkkeet, muodostuu naisten keskimääräiseksi kokonaiseläkkeeksi 1 431 euroa ja miesten 1 837 euroa kuukaudessa. Ero pienenee noin 400 euroon kuukaudessa, ja naisen eläke-euroksi muodostuu 78 senttiä.

Eläke-eron taustalla erilaiset työhistoriat

Työeläke itsessään kertyy samoilla perusteilla sekä naisille että miehille. Syyt naisten ja miesten välisiin eläke-eroihin löytyvätkin työhistoriasta.

Naisten palkat ovat monilla aloilla matalampia, ja naisten urakehitys on usein miehiä vaatimattomampi. Naisten työura myös jää usein lyhyemmäksi ja rikkonaisemmaksi kuin miesten. Erot työurien pituudessa syntyvät erityisesti vanhempainvapaiden käytöstä.

Kun naisten työurallaan ansaitsemat ansiot ja työuran pituus ja miesten vastaavia lyhyemmäksi, jää myös naisten eläke pienemmäksi.

Työeläkejärjestelmä ei ole taikasauva

Työeläkejärjestelmämme perustuu siihen, että jokainen palkkaeuro kerryttää eläkettä ja eläketurvasta tulee sitä parempi, mitä enemmän töitä tekee. Eläke myös heijastelee niitä ratkaisuja, joita työuran aikana tekee. Työelämässä on hyvä pysytellä – vaikka vain osittain - kaikissa elämänvaiheissa, joissa työkykyä vain on tallella ja töitä saatavilla.

Yksi keino parantaa sekä naisten palkka- että eläke-euroa on vahvistaa naisten työllisyyttä työurien keskivaiheilla, tukemalla naisten töihin paluuta perhevapaiden jälkeen.

Naisten eläkkeistä on kirjoittanut myös toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes taannoisessa blogikirjoituksessaan Katse naisen eläke-euroon.

Lisäksi olemme julkaisseet aiheesta oman teemalehden, Nainen & Eläke.

Naisten palkkapäivä jo viidettä kertaa

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK seuraa naisten ja miesten välisen palkkaeron kehitystä järjestämällä tänään Naisten palkkapäivän. Päivän ajoitus riippuu naisten ja miesten välisen palkkaeron kehityksestä. Tilastokeskuksen toisen vuosineljänneksen ansiotasoindeksin mukaan naisten palkka on Suomessa keskimäärin 83,4 prosenttia miesten palkasta. Kun luvun muuttaa vuosipalkaksi, on sen mukaan naisten palkanmaksun päättymispäivä 1.11.

Naisten palkkapäivää on vietetty vuodesta 2011 alkaen. Tänä vuonna Naisten palkkapäivää vietetään ensimmäisen kerran myös EU:ssa, jossa päivämäärä on 2.11. Se on päivä, jolloin naisten palkanmaksu päättyy eurooppalaisen keskiarvon mukaisesti koko työmarkkinoilla. Suomi on siis EU-keskiarvosta päivän jäljessä.

Lisätietoja:

STTK: Naisten palkkapäivänä muistutetaan perusteettomasta palkkaerosta

Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla: Keskimääräiset eläkkeet